Dátum zverejnenia: 31/12/2020
Číslo zmluvy: Kolektívna zmluva na rok 2021
Zmluvná strana: Rada predsedov ZO IOZ pri SCKSK
Cena s DPH (€): v texte
Príloha