Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 31/12/2020
Číslo zmluvy: Kolektívna zmluva na rok 2021
Zmluvná strana: Rada predsedov ZO IOZ pri SCKSK
Cena s DPH (€): v texte
Príloha