Cestná sieť KSK

Komplexná sieť pozemných komunikácií

  • diaľnice
  • rýchlostné cesty
  • cesty I.triedy
  • cesty II.triedy a III.triedy
  • miestne komunikácie
  • účelové komunikácie

Vlastníctvo a správa diaľnic, ciest a cestných komunikácií

Cesty v správe KSK