Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Cestná sieť KSK

Komplexná sieť pozemných komunikácií

  • diaľnice
  • rýchlostné cesty
  • cesty I.triedy
  • cesty II.triedy a III.triedy
  • miestne komunikácie
  • účelové komunikácie

Vlastníctvo a správa diaľnic, ciest a cestných komunikácií

Cesty v správe KSK