Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail:zodpovednaosoba@scksk.sk
Tel.: +421 55 7860017

Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť:

  • Elektronicky na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@scksk.sk
  • Telefonicky na tel. čísle : +421 55 7860017
  • Písomne doručením žiadosti osobne v sídle riaditeľstva na Ostrovského 1, 04001 Košice alebo poštou