Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Cesty v správe KSK

Celková dĺžka všetkých ciest v správe SCKSK
1934,426 km

Stav ciest SCKSK v %
59,26% veľmi dobrý stav
6,01% dobrý stav
14,95% vyhovujúci stav
17,77% nevyhovujúci stav
2,01 havaríjny stav