Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1740301553
Dodávateľ: CHEMOLAK a.s.
IČO: 31411851
Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Popis: nákup farieb a riedidiel
Cena s DPH (€): 43,70
Zmluva s ktorou súvisí: 156/08/2016/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/SNV/1501
Doručené: 05/10/2017
Zverejnené: 30/10/2017