Rozbor hospodárskej činnosti

Rozbor hospodárskej činnosti SCKSK za rok 2017 :

Rozbor SC KSK za rok 2017

Rozbor hospodárskej činnosti SCKSK za rok 2018 :

Rozbor SC KSK za rok 2018

Rozbor hospodárskej činnosti SCKSK za rok 2019  :

Rozbor SC KSK za rok 2019

Rozbor hospodárskej činnosti SCKSK za rok 2020 :

Rozbor SC KSK za rok 2020