Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20211104
Dodávateľ: ASANARATES s.r.o.
IČO: 36606693
Adresa: Park Angelinum 4, 4001 Košice
Popis: deratizácia, dezinsekcia
Cena s DPH (€): 527,52
Zmluva s ktorou súvisí: 106/03/2021/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/SNV/561
Doručené: 03/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021