Číslo faktúry: 210020
Dodávateľ: GEODETIC, spol. s r.o.
IČO: 31691501
Adresa: Dunajská 10, 040 01 Košice
Popis: porealizačné zameranie: mostné provizórium M4959-Hornád
Cena s DPH (€): 240,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1022/01/2021/KE
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/73
Doručené: 22/01/2021
Zverejnené: 11/03/2021