Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 310472021
Dodávateľ: PSDOMOV s.r.o.
IČO: 51108178
Adresa: Klemensova 34, 010 01 Žilina
Popis: publikácia PAM
Cena s DPH (€): 63,60
Zmluva s ktorou súvisí: 1000/01/2020/KE
Doručené: 07/01/2021
Zverejnené: 14/01/2021