Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/RV/1647
Dodávateľ: Marek Duck - kominárstvo
IČO: 35128780
Adresa dodávateľa: Marikovszkého 35, 048 01 Rožňava
Popis: odborné prehliadky - revízie komínov
Cena s DPH (€): 35,00
Vystavené: 04/10/2018
Zverejnené: 11/10/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zoltán Ujházy
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent strediska
Detail objednávky