Číslo objednávky:2020/KE/1028
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 151700
Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Popis: Jednorazové úrazové poistenie osôb
Cena s DPH (€): 60,00
Vystavené: 15/06/2020
Zverejnené: 18/06/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky