Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1432
Dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o.
IČO: 35771879
Adresa dodávateľa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Popis: Nákup dvojstĺpových zdvihákov
Cena s DPH (€): 4752,00
Vystavené: 21/08/2020
Zverejnené: 27/08/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky