Číslo objednávky:2021/KE/1534
Dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.
IČO: 47999241
Adresa dodávateľa: Fidlikova 2822, 066 01 Humenné
Popis: Výrobky zo železa MI
Cena s DPH (€): 613,88
Vystavené: 26/08/2021
Zverejnené: 31/08/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku