Číslo objednávky:2021/SNV/1381
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Adresa dodávateľa: Komenskeho 50, 042 48 Košice
Popis: odvoz a likvidácia odpadovej vody
Cena s DPH (€): 405,00
Vystavené: 26/07/2021
Zverejnené: 28/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Peter Gajdoš
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci referent dopravy