Odstraňovanie havarijného stavu po povodniach z roku 2010

Po dlhotrvajúcich dažďoch v priebehu mesiacov máj a jún 2010 bol v Košickom kraji vyhlásený tretí stupeň povodňového nebezpečenstva. Mimoriadna udalosť – v dôsledku dlhodobého daždivého počasia a prívalových dažďov došlo k odtrhnutiu časti vozoviek, zosuvu svahov ciest, porušeniu krajníc, zvodidiel a k zalomeniu ciest.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečila v období rokov 2010 – 2012 81 opráv a rekonštrukcií ciest a mostov z titulu ničivých povodní z roku 2010 svojimi vlastnými kapacitami i dodávateľským spôsobom.

Mapa: Súhrnná mapa vybraných povodňových stavieb 2010 – 2012.