Župné dni 2022 na SC KSK

Informácie o akcii:

Župné dni Košického kraja sú podujatím, ktoré približuje aktivity, činnosť a kompetencie KSK obyvateľom kraja a celej verejnosti. Podujatie stiera inštitucionalizovanosť vzťahu VÚC a občana, pričom obsah tohto vzťahu prenáša z formálnej roviny do roviny praktického zhmotnenia a priblíženia jednotlivých aktivít KSK, ako i ním zriadených organizácií. Župné dni Košického kraja sa odohrávajú na území celého KSK, aby tak podčiarkovali dôležitosť regionálnych a lokálnych hráčov, ktorí vo vzájomnej synergii vytvárajú hybnú silu pre celý kraj. Podujatie sa nesie v znamení myšlienky: Zaži svoj kraj na vlastnej koži. SC KSK, ako jedna z najväčších organizácii KSK zorganizovala deň otvorených dverí na stredisku Rožňava v rámci akcie Župné dni KSK 2022 v piatok 29.4.2022.

Ďalšie dni otvorených dverí sú plánované na strediskách SC KSK:

  • Spišská Nová Ves – 6.5.2022
  • Trebišov, Kráľovský Chlmec, Michalovce – 13.5.2022
  • Košice – okolie 20.-21.5.2022 (v Košiciach pred úradom KSK)

Spišská Nová Ves – 6.5.2022