Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Dopravné info

od 06/09/2021

do 07/09/2021

III/3354 Veľká Lodina - obmedzenie

Z dôvodu prác na odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode v obci Veľká Lodina bude obmedzený prejazd na obchádzkovej trase uzavretého mosta M 4959 na ceste III/3354 dňa 6.9.2021 od 22:00 do rána 7.9.2021.

od 06/09/2021

do 07/09/2021

III/3354 Veľká Lodina - obmedzenie

Z dôvodu prác na odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode v obci Veľká Lodina bude obmedzený prejazd na obchádzkovej trase uzavretého mosta M 4959 na ceste III/3354 dňa 6.9.2021 od 22:00 do rána 7.9.2021.

od 25/08/2021

do 03/09/2021

II/548 Štósky kopec sedlo - Smolník čiastočné obmedzenie

Na ceste II/548 v úseku Štósky kopec ( sedlo) – Smolník budú od 25 .8.2021 do 3.9.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 25/08/2021

do 03/09/2021

II/548 Štósky kopec sedlo - Smolník čiastočné obmedzenie

Na ceste II/548 v úseku Štósky kopec ( sedlo) – Smolník budú od 25 .8.2021 do 3.9.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 09/08/2021

II/549 Smolnícka Huta - Smolník - čiastočné obmedzenie

Na ceste II/549 Smolnícka Huta – Smolník budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 09/08/2021

II/549 Smolnícka Huta - Smolník - čiastočné obmedzenie

Na ceste II/549 Smolnícka Huta – Smolník budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 09/08/2021

III/3273 Thurzov - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3273 Thurzov budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 09/08/2021

III/3273 Thurzov - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3273 Thurzov budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

II/555 most M4356 v katastri obce Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zlého technického stavu mosta M4356 na ceste II/555 v katastri obce Stretava, je na moste premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením. Zároveň je po moste zakázaný prejazd pre vozidla nad 3,5 tony. Obchádzka pre nákladné vozidla je vyznačená dočasným dopravným značením a je vedená po ceste I/19 v smere Michalovce – Trhovište, následne po ceste II/554 do obce Oborín a potom po ceste II/552 do Veľkých Kapušian a späť.

II/555 most M4356 v katastri obce Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zlého technického stavu mosta M4356 na ceste II/555 v katastri obce Stretava, je na moste premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením. Zároveň je po moste zakázaný prejazd pre vozidla nad 3,5 tony. Obchádzka pre nákladné vozidla je vyznačená dočasným dopravným značením a je vedená po ceste I/19 v smere Michalovce – Trhovište, následne po ceste II/554 do obce Oborín a potom po ceste II/552 do Veľkých Kapušian a späť.