Dopravné info

od 27/02/2023

do 31/03/2023

III/3321 za obcou Sady nad Torysou - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3321 za obcou Sady nad Torysou v smere na obec Košická Polianka je od 27.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 03/2023.

od 27/02/2023

do 31/03/2023

III/3321 za obcou Sady nad Torysou - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3321 za obcou Sady nad Torysou v smere na obec Košická Polianka je od 27.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 03/2023.

od 20/02/2023

do 30/06/2023

III/3420 v obci Kluknava - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3420 v obci Kluknava je od 20.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie je plánované do 06/2023.

od 20/02/2023

do 30/06/2023

III/3420 v obci Kluknava - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3420 v obci Kluknava je od 20.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie je plánované do 06/2023.

od 01/12/2022

do 31/10/2023

II/582 za Michalovcami – čiastočné obmedzenie

Na ceste II/582 za Michalovcami v smere na Zemplínsku Šíravu je na moste M6860 čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a usmernená dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do Októbra 2023.

od 01/12/2022

do 31/10/2023

II/582 za Michalovcami – čiastočné obmedzenie

Na ceste II/582 za Michalovcami v smere na Zemplínsku Šíravu je na moste M6860 čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a usmernená dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do Októbra 2023.

od 01/11/2022

do 31/07/2023

II/582 za obcou Poruba pod Vihorlatom – čiastočné obmedzenie

Na ceste II/582 za obcou Poruba pod Vihorlatom v smere na Sobrance je na moste M368 cez Remetský potok čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a usmernená dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do júla 2023

od 01/11/2022

do 31/07/2023

II/582 za obcou Poruba pod Vihorlatom – čiastočné obmedzenie

Na ceste II/582 za obcou Poruba pod Vihorlatom v smere na Sobrance je na moste M368 cez Remetský potok čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a usmernená dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do júla 2023

od 01/12/2022

do 31/07/2023

III/3695 PRED OBCOU ZATÍN - úplná uzávierka

NA CESTE III/3695 PRED OBCOU ZATÍN Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE OPORNÉHO MÚRA JE OD 11/2022 DO 07/2023 ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY. OBCHÁDZKA JE VYZNAČENÁ DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM.

od 01/12/2022

do 31/07/2023

III/3695 PRED OBCOU ZATÍN - úplná uzávierka

NA CESTE III/3695 PRED OBCOU ZATÍN Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE OPORNÉHO MÚRA JE OD 11/2022 DO 07/2023 ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY. OBCHÁDZKA JE VYZNAČENÁ DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 01/11/2022

do 31/03/2023

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 1.11.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 31.3.2023.

od 01/11/2022

do 31/03/2023

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 1.11.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 31.3.2023.

do 30/04/2023

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Za obcou Bežovce v smere do obce Záhor je dočasná úplná uzávierka cesty III/3807 z dôvodu rekonštrukcie mosta M7170. Obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

do 30/04/2023

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Za obcou Bežovce v smere do obce Záhor je dočasná úplná uzávierka cesty III/3807 z dôvodu rekonštrukcie mosta M7170. Obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 14/10/2020

do 31/12/2023

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/10/2020

do 31/12/2023

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/07/2020

do 30/06/2023

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prác na oprave mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu po mostnom provizóriu. V uvedenom úseku je znížená rýchlosť a premávka je riadená svetelnou signalizáciou. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 30.6.2023

od 14/07/2020

do 30/06/2023

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prác na oprave mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu po mostnom provizóriu. V uvedenom úseku je znížená rýchlosť a premávka je riadená svetelnou signalizáciou. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 30.6.2023

od 02/08/2016

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 02/08/2016

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene