Dopravné info

Odkaz:

Aktuálna situácia opráv na cestách – Úseky na ktorých dnes precujeme

od 27/09/2022

do 15/11/2022

II/548 za obcou Jasov - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste II/548 za obcou Jasov je od 27.9.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia priepustu P32066 v Jasove“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 15.11.2022.

od 27/09/2022

do 15/11/2022

II/548 za obcou Jasov - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste II/548 za obcou Jasov je od 27.9.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia priepustu P32066 v Jasove“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 15.11.2022.

od 07/09/2022

do 09/09/2022

III/3755 v úseku Veľké Kapušany intravilán - Čičarovce - čiastočné obmedzenie

SC KSK v rámci bežnej údržby ciest realizuje veľkoplošné vysprávky ciest na ceste III/3755 v úseku Veľké Kapušany intravilán – Čičarovce. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu . Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením a riadená regulovčíkmi.

od 07/09/2022

do 09/09/2022

III/3755 v úseku Veľké Kapušany intravilán - Čičarovce - čiastočné obmedzenie

SC KSK v rámci bežnej údržby ciest realizuje veľkoplošné vysprávky ciest na ceste III/3755 v úseku Veľké Kapušany intravilán – Čičarovce. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu . Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením a riadená regulovčíkmi.

od 07/09/2022

do 09/09/2022

III/3744 v intraviláne obce Budkovce - čiastočné obmedzenie

SC KSK v rámci bežnej údržby ciest realizuje veľkoplošné vysprávky ciest na ceste III/3744 v intraviláne obce Budkovce. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu . Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

od 07/09/2022

do 09/09/2022

III/3744 v intraviláne obce Budkovce - čiastočné obmedzenie

SC KSK v rámci bežnej údržby ciest realizuje veľkoplošné vysprávky ciest na ceste III/3744 v intraviláne obce Budkovce. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu . Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 10/08/2022

do 31/08/2022

III/3741 za obcou Staré - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3741 za obcou Staré bude od 10.8.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 31.8.2022

od 10/08/2022

do 31/08/2022

III/3741 za obcou Staré - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3741 za obcou Staré bude od 10.8.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 31.8.2022

od 26/07/2022

do 18/11/2022

III/3440 Rozhanovce - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3440 v Rozhanovciach smere od križovatky s cestou III/3325 na obec Čižatice je od 26.7.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením neskôr aj riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca 18.11.2022.

od 26/07/2022

do 18/11/2022

III/3440 Rozhanovce - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3440 v Rozhanovciach smere od križovatky s cestou III/3325 na obec Čižatice je od 26.7.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením neskôr aj riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca 18.11.2022.

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/587 Roštársky kopec - čiastočná uzávierka

Na ceste II/587 v smere od križovatky s cestou I/67 na obec Roštár je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca októbra 2022

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/587 Roštársky kopec - čiastočná uzávierka

Na ceste II/587 v smere od križovatky s cestou I/67 na obec Roštár je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca októbra 2022

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/552 ZA OBCOU NOVOSAD - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Za obcou Novosad v smere na Veľké Kapušany je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M2210. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/552 ZA OBCOU NOVOSAD - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Za obcou Novosad v smere na Veľké Kapušany je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M2210. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.

od 07/06/2022

do 30/11/2022

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 7.6.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 12/2022.

od 07/06/2022

do 30/11/2022

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 7.6.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 12/2022.

od 01/06/2022

do 26/09/2022

II/533 nad obcou Hnilčík - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Na ceste II/533 nad obcou Hnilčík je od 1.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu opravy priepustu. Doprava je vedená v jednom pruhu a riadená semafórmi.

od 01/06/2022

do 26/09/2022

II/533 nad obcou Hnilčík - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Na ceste II/533 nad obcou Hnilčík je od 1.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu opravy priepustu. Doprava je vedená v jednom pruhu a riadená semafórmi.

od 13/06/2022

do 30/10/2022

II/555 ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ - PALÍN - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Medzi obcami Zemplínska Široká a Palín je od 13.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/555 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3929. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.

od 13/06/2022

do 30/10/2022

II/555 ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ - PALÍN - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Medzi obcami Zemplínska Široká a Palín je od 13.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/555 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3929. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.

od 01/06/2022

do 30/09/2022

III/3654 V MESTE SEČOVCE - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

V meste Sečovce je od 1.6.2022 dočasná úplná uzávierka cesty III/3654 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3395. Obchádzka je vedená po cestách I/19 a III/3653. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do konca septembra 2022.

od 01/06/2022

do 30/09/2022

III/3654 V MESTE SEČOVCE - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

V meste Sečovce je od 1.6.2022 dočasná úplná uzávierka cesty III/3654 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3395. Obchádzka je vedená po cestách I/19 a III/3653. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do konca septembra 2022.

od 03/05/2022

II/576 Herľany - Banské uzávera mosta - cesta neprejazdná

Na ceste II/576 Herľany – Banské je z dôvodu potrebnej rekonštrukcie uzavretý most M7142. Obchádzková trasa vedie cez obce Bidovce, Dargov a Sečovskú Polianku. Doprava je usmernená dopravným značením.

od 03/05/2022

II/576 Herľany - Banské uzávera mosta - cesta neprejazdná

Na ceste II/576 Herľany – Banské je z dôvodu potrebnej rekonštrukcie uzavretý most M7142. Obchádzková trasa vedie cez obce Bidovce, Dargov a Sečovskú Polianku. Doprava je usmernená dopravným značením.

do 15/09/2022

II/552 pred obcou Vojany - čiastočná uzávierka

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M 1510 na ceste II/552 pred obcou Vojany, je v uvedenom úseku čiastočná uzávierka cesty / mosta/. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu a je riadená cestnou signalizáciou. Čiastočná uzávierka mosta potrvá do 15.09.2022.

do 15/09/2022

II/552 pred obcou Vojany - čiastočná uzávierka

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M 1510 na ceste II/552 pred obcou Vojany, je v uvedenom úseku čiastočná uzávierka cesty / mosta/. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu a je riadená cestnou signalizáciou. Čiastočná uzávierka mosta potrvá do 15.09.2022.

do 10/10/2022

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M 7170 na ceste III/3807 medzi obcami Bežovce a Záhor, je úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená cez obec Lekárovce a Pinkovce. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do 10.10.2022.

do 10/10/2022

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M 7170 na ceste III/3807 medzi obcami Bežovce a Záhor, je úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená cez obec Lekárovce a Pinkovce. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do 10.10.2022.

od 14/03/2022

do 31/08/2022

III/3306 Hačava – Háj čiastočná uzávierka

Na ceste III/3306 Hačava – Háj sa uskutoční od 14.3.2022 do 08/2022 rekonštrukcia cesty. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu a regulovaná dopravným značením.

od 14/03/2022

do 31/08/2022

III/3306 Hačava – Háj čiastočná uzávierka

Na ceste III/3306 Hačava – Háj sa uskutoční od 14.3.2022 do 08/2022 rekonštrukcia cesty. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu a regulovaná dopravným značením.

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 31/08/2020

do 07/09/2021

III/3354 - uzávierka mosta M 4959 v Sopotnici - obchádzková trasa

Od 31.08.2020 je sprístupnená dlhodobá obchádzková trasa medzi obcami Kysak a Veľká Lodina z dôvodu uzavretého mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica na ceste č. III/3354.

od 31/08/2020

do 07/09/2021

III/3354 - uzávierka mosta M 4959 v Sopotnici - obchádzková trasa

Od 31.08.2020 je sprístupnená dlhodobá obchádzková trasa medzi obcami Kysak a Veľká Lodina z dôvodu uzavretého mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica na ceste č. III/3354.

od 14/07/2020

do 31/12/2021

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prípravných prác na opravu mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu. V uvedenom úseku je rýchlosť znížená na 20 km/hod. a prednosť v jazde upravená dopravným značením. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 31.12.2021

od 14/07/2020

do 31/12/2021

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prípravných prác na opravu mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu. V uvedenom úseku je rýchlosť znížená na 20 km/hod. a prednosť v jazde upravená dopravným značením. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 31.12.2021

od 02/08/2016

do 31/12/2014

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 02/08/2016

do 31/12/2014

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

do 31/12/2015

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

do 31/12/2015

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

do 31/12/2025

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

do 31/12/2025

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene