Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Dopravné info

Odkaz:

Aktuálna situácia opráv na cestách – Úseky na ktorých dnes precujeme

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 18/10/2021

do 31/01/2022

II/552 pred obcou Slanské nové Mesto - čiastočná uzávierka

Na ceste II/552 pred obcou Slanské nové Mesto bude z dôvodu rekonštrukcie priepustu čiastočná uzávierka cesty, premávka bude riadená svetelnou signalizáciou. T: od 18.10.2021 do 01/2022

od 18/10/2021

do 31/01/2022

II/552 pred obcou Slanské nové Mesto - čiastočná uzávierka

Na ceste II/552 pred obcou Slanské nové Mesto bude z dôvodu rekonštrukcie priepustu čiastočná uzávierka cesty, premávka bude riadená svetelnou signalizáciou. T: od 18.10.2021 do 01/2022

od 06/09/2021

do 07/09/2021

III/3354 Veľká Lodina - obmedzenie

Z dôvodu prác na odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode v obci Veľká Lodina bude obmedzený prejazd na obchádzkovej trase uzavretého mosta M 4959 na ceste III/3354 dňa 6.9.2021 od 22:00 do rána 7.9.2021.

od 06/09/2021

do 07/09/2021

III/3354 Veľká Lodina - obmedzenie

Z dôvodu prác na odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode v obci Veľká Lodina bude obmedzený prejazd na obchádzkovej trase uzavretého mosta M 4959 na ceste III/3354 dňa 6.9.2021 od 22:00 do rána 7.9.2021.

od 09/08/2021

II/549 Smolnícka Huta - Smolník - čiastočné obmedzenie

Na ceste II/549 Smolnícka Huta – Smolník budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 09/08/2021

II/549 Smolnícka Huta - Smolník - čiastočné obmedzenie

Na ceste II/549 Smolnícka Huta – Smolník budú od 9.8.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 uzávierka mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

Na ceste II/552 je z dôvodu havarijného stavu uzatvorený most cez rieku Ondava. Úsek cesty II/552 Trebišov – Oborín je uzatvorený pre prevádzku na pozemnej komunikácií vrátane chodcov.

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 uzávierka mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

Na ceste II/552 je z dôvodu havarijného stavu uzatvorený most cez rieku Ondava. Úsek cesty II/552 Trebišov – Oborín je uzatvorený pre prevádzku na pozemnej komunikácií vrátane chodcov.