Dopravné info

II/533 za obcou Novoveská Huta - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste II/533 za obcou Novoveská Huta je od 07.11.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a semafórom do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie je plánované do konca 11/2022.

II/533 za obcou Novoveská Huta - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste II/533 za obcou Novoveská Huta je od 07.11.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a semafórom do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie je plánované do konca 11/2022.

od 11/10/2022

do 30/11/2022

III/3012 Jovice - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste III/3012 v lokalite Jovice je od 11.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie je plánované do 11/2022.

od 11/10/2022

do 30/11/2022

III/3012 Jovice - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste III/3012 v lokalite Jovice je od 11.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie je plánované do 11/2022.

od 06/10/2022

do 31/03/2023

III/3374 Dancov potok - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3374 v lokalite Dancov potok je od 6.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie je plánované do 03/2023.

od 06/10/2022

do 31/03/2023

III/3374 Dancov potok - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3374 v lokalite Dancov potok je od 6.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením a riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie je plánované do 03/2023.

od 05/10/2022

do 31/12/2022

Cesta II/536 a križovatka s cestou III/3244 v meste Spišská Nová Ves - čiastočná uzávierka

Na ceste II/536 a križovatke s cestou III/3244 v meste Spišská Nová Ves je od 5.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves“. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do 12/2022.

od 05/10/2022

do 31/12/2022

Cesta II/536 a križovatka s cestou III/3244 v meste Spišská Nová Ves - čiastočná uzávierka

Na ceste II/536 a križovatke s cestou III/3244 v meste Spišská Nová Ves je od 5.10.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves“. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do 12/2022.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 16/08/2022

do 30/04/2023

III/3652 pred obcou KRAVANY - čiastočná uzávierka

Pred obcou Kravany v smere od Sečoviec je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3652 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3837. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 07/06/2022

do 30/11/2022

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 7.6.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 12/2022.

od 07/06/2022

do 30/11/2022

II/549 Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Od 7.6.2022 bude uzavretá cesta II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie. Úplná uzávierka potrvá do 12/2022.

od 13/06/2022

do 30/04/2023

II/555 ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ - PALÍN - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Medzi obcami Palín a Zemplínska Široká je dočasná čiastočná uzávierka cesty II/555 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3929. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 13/06/2022

do 30/04/2023

II/555 ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ - PALÍN - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Medzi obcami Palín a Zemplínska Široká je dočasná čiastočná uzávierka cesty II/555 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3929. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 01/06/2022

do 30/09/2022

III/3654 V MESTE SEČOVCE - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

V meste Sečovce je od 1.6.2022 dočasná úplná uzávierka cesty III/3654 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3395. Obchádzka je vedená po cestách I/19 a III/3653. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do konca septembra 2022.

od 01/06/2022

do 30/09/2022

III/3654 V MESTE SEČOVCE - ÚPLNÁ UZÁVIERKA

V meste Sečovce je od 1.6.2022 dočasná úplná uzávierka cesty III/3654 z dôvodu rekonštrukcie mosta M3395. Obchádzka je vedená po cestách I/19 a III/3653. Úplná uzávierka mosta je plánovaná do konca septembra 2022.

od 03/05/2022

II/576 Herľany - Banské uzávera mosta - cesta neprejazdná

Na ceste II/576 Herľany – Banské je z dôvodu potrebnej rekonštrukcie uzavretý most M7142. Obchádzková trasa vedie cez obce Bidovce, Dargov a Sečovskú Polianku. Doprava je usmernená dopravným značením.

od 03/05/2022

II/576 Herľany - Banské uzávera mosta - cesta neprejazdná

Na ceste II/576 Herľany – Banské je z dôvodu potrebnej rekonštrukcie uzavretý most M7142. Obchádzková trasa vedie cez obce Bidovce, Dargov a Sečovskú Polianku. Doprava je usmernená dopravným značením.

do 30/04/2023

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Za obcou Bežovce v smere do obce Záhor je dočasná úplná uzávierka cesty III/3807 z dôvodu rekonštrukcie mosta M7170. Obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

do 30/04/2023

III/3807 Bežovce a Záhor - úplná uzávierka

Za obcou Bežovce v smere do obce Záhor je dočasná úplná uzávierka cesty III/3807 z dôvodu rekonštrukcie mosta M7170. Obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce. Obmedzenie na moste je plánované do konca apríla 2023.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/07/2020

do 31/12/2021

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prípravných prác na opravu mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu. V uvedenom úseku je rýchlosť znížená na 20 km/hod. a prednosť v jazde upravená dopravným značením. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 31.12.2021

od 14/07/2020

do 31/12/2021

II/555 most pri obci Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zistených závad na moste a prípravných prác na opravu mosta M 4356 cez záchytný kanál Čierna voda na ceste II/555 pri obci Stretava, bude čiastočná uzávierka cesty a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu. V uvedenom úseku je rýchlosť znížená na 20 km/hod. a prednosť v jazde upravená dopravným značením. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Termín obmedzenia: do 31.12.2021

od 02/08/2016

do 31/12/2014

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 02/08/2016

do 31/12/2014

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

do 31/12/2015

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

do 31/12/2015

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

do 31/12/2025

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

do 31/12/2025

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene