Dopravné info

od 14/06/2024

Dočasná - čiastočná uzávierka na moste M1683 pred obcou Vojany, na ceste II/552 v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t.

Od dňa 14.06.2024 približne od 10,00 hod dôjde k sprejazdneniu mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany na ceste II. triedy II/552 v k.ú. Vojany, okres Michalovce pre dopravu s hmotnosťou do 22t.

Pre vozidlá s hmotnosťou nad 22t je určená obchádzková trasa po cestách II. triedy – II/555, II/552, II554 a III. triedy – III/3744, III/3739, III/3754, III/3760, III/3757, III/3755, III/3761, III/3749, III/3756 v okrese Michalovce

Druh uzávierky:
čiastočná uzávierka na moste M1683 pred obcou Vojany, na ceste II/552 v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t. s dočasnou obchádzkou trasou

Čas trvania čiastočnej uzávierky v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t:
do ukončenia rekonštrukcie mosta M1683

Popis a určenie obchádzky :

Pre vozidlá s hmotnosťou do 22t:
Schválené dočasné dopravné značenie pre čiastočnú uzávierku mosta zabezpečujúce regulovaný prejazd mosta bude riadené cestnou svetelnou signalizáciou s prejazdom striedavo v jednom jazdnom pruhu šírky 3,5 m po strane mosta, s obmedzenou MPR na 10 km/h a hmotnosťou vozidiel max. 22 t. Práce na moste a prejazd vozidiel po moste bude realizovaný v dvoch etapách, v 1.etape po pravej strane mosta – jazdný pruh smer Vojany, v 2.etape po ľavej strane mosta – jazdný pruh smer Košice.

Pre vozidlá s hmotnosťou nad 22t:
Cestná premávka bude z cesty II/552 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po cestách II. triedy. Obchádzková trasa pre vozidla nad 22t: Po cestách I. a II. triedy – I/19, II/554, II/552, II555 v okrese Michalovce. Obchádzková trasa bude označená dočasným dopravným značením

Druh dopravného značenia:
prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

Mapa obchádzky

od 14/06/2024

Dočasná - čiastočná uzávierka na moste M1683 pred obcou Vojany, na ceste II/552 v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t.

Od dňa 14.06.2024 približne od 10,00 hod dôjde k sprejazdneniu mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany na ceste II. triedy II/552 v k.ú. Vojany, okres Michalovce pre dopravu s hmotnosťou do 22t.

Pre vozidlá s hmotnosťou nad 22t je určená obchádzková trasa po cestách II. triedy – II/555, II/552, II554 a III. triedy – III/3744, III/3739, III/3754, III/3760, III/3757, III/3755, III/3761, III/3749, III/3756 v okrese Michalovce

Druh uzávierky:
čiastočná uzávierka na moste M1683 pred obcou Vojany, na ceste II/552 v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t. s dočasnou obchádzkou trasou

Čas trvania čiastočnej uzávierky v spojení s úplnou dočasnou uzávierkou pre vozidla nad 22t:
do ukončenia rekonštrukcie mosta M1683

Popis a určenie obchádzky :

Pre vozidlá s hmotnosťou do 22t:
Schválené dočasné dopravné značenie pre čiastočnú uzávierku mosta zabezpečujúce regulovaný prejazd mosta bude riadené cestnou svetelnou signalizáciou s prejazdom striedavo v jednom jazdnom pruhu šírky 3,5 m po strane mosta, s obmedzenou MPR na 10 km/h a hmotnosťou vozidiel max. 22 t. Práce na moste a prejazd vozidiel po moste bude realizovaný v dvoch etapách, v 1.etape po pravej strane mosta – jazdný pruh smer Vojany, v 2.etape po ľavej strane mosta – jazdný pruh smer Košice.

Pre vozidlá s hmotnosťou nad 22t:
Cestná premávka bude z cesty II/552 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po cestách II. triedy. Obchádzková trasa pre vozidla nad 22t: Po cestách I. a II. triedy – I/19, II/554, II/552, II555 v okrese Michalovce. Obchádzková trasa bude označená dočasným dopravným značením

Druh dopravného značenia:
prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

Mapa obchádzky

od 02/08/2016

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 02/08/2016

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/554 v intraviláne obce Falkušovce v smere na obec Kačanov na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36b – koniec obce Falkušovce na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36a. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 02.08.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/06/2016

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

II/555 – Palín – zníženie najvyššej povolenej rýchlosti Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo na ceste II/555 v katastrálnom území obce Palín v smere od obce Stretava na základe určenia ZDZ Okresným úradom Michalovce preložené zvislé trvalé dopravné značenie IS 36a – začiatok obce Palín na úroveň zvislého dopravného značenia IS 36b. Upozorňujeme preto vodičov na povinnosť znížiť v uvedenom úseku cesty rýchlosť na 50 km/ hod. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene

od 15/07/2016

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odbočenia vpravo a B27b – Zákaz odbočenia vľavo pred vjazdom na miestnu komunikáciu v smere k penziónu Dolina. Zákaz odbočenia je doplnený dodatkovou tabuľou E12 – Okrem dopravnej obsluhy. Vyzývame vodičov, aby rešpektovali uvedené obmedzenie. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a chodcov a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Doba obmedzenia: 15.07.2016 – neobmedzene