Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Dopravné info

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

od 19/07/2021

do 31/07/2021

III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3244 v úseku Markušovce – Rudňany a Rudňany – Poráč budú od 19.7.2021 do 31.7.2021 prebiehať práce na súvislej oprave. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semafórmi.

II/555 most M4356 v katastri obce Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zlého technického stavu mosta M4356 na ceste II/555 v katastri obce Stretava, je na moste premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením. Zároveň je po moste zakázaný prejazd pre vozidla nad 3,5 tony. Obchádzka pre nákladné vozidla je vyznačená dočasným dopravným značením a je vedená po ceste I/19 v smere Michalovce – Trhovište, následne po ceste II/554 do obce Oborín a potom po ceste II/552 do Veľkých Kapušian a späť.

II/555 most M4356 v katastri obce Stretava - čiastočné obmedzenie

Z dôvodu zlého technického stavu mosta M4356 na ceste II/555 v katastri obce Stretava, je na moste premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením. Zároveň je po moste zakázaný prejazd pre vozidla nad 3,5 tony. Obchádzka pre nákladné vozidla je vyznačená dočasným dopravným značením a je vedená po ceste I/19 v smere Michalovce – Trhovište, následne po ceste II/554 do obce Oborín a potom po ceste II/552 do Veľkých Kapušian a späť.

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 uzávierka mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

Na ceste II/552 je z dôvodu havarijného stavu uzatvorený most cez rieku Ondava. Úsek cesty II/552 Trebišov – Oborín je uzatvorený pre prevádzku na pozemnej komunikácií vrátane chodcov.

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 uzávierka mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

Na ceste II/552 je z dôvodu havarijného stavu uzatvorený most cez rieku Ondava. Úsek cesty II/552 Trebišov – Oborín je uzatvorený pre prevádzku na pozemnej komunikácií vrátane chodcov.

od 21/06/2021

do 22/06/2021

Obchádzková trasa III/3354 v obci Veľká Lodina - uzávierka

Dnes 21.6.2021 22:00 do 4:00 ráno bude uzavretá cesta na obchádzkovej trase III/3354 v obci Veľká Lodina(pri rodinnom dome Veľká Lodina 10. p.č. 917/8 k.ú. V. Lodina) z dôvodu prác na oprave vodovodu vo vlastníctve VVaK. Počas prác nebude prejazd úsekom možný. Do obce Malá Lodina bude potrebné použiť cestu 547 od Košíc cez Košickú Belú a popri vodnej nádrži Ružín.

od 21/06/2021

do 22/06/2021

Obchádzková trasa III/3354 v obci Veľká Lodina - uzávierka

Dnes 21.6.2021 22:00 do 4:00 ráno bude uzavretá cesta na obchádzkovej trase III/3354 v obci Veľká Lodina(pri rodinnom dome Veľká Lodina 10. p.č. 917/8 k.ú. V. Lodina) z dôvodu prác na oprave vodovodu vo vlastníctve VVaK. Počas prác nebude prejazd úsekom možný. Do obce Malá Lodina bude potrebné použiť cestu 547 od Košíc cez Košickú Belú a popri vodnej nádrži Ružín.

od 12/06/2021

do 12/06/2021

Most 3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II/546,547 - obmedzenie

V dňoch 12. – 13.6.2021 bude Správa ciest KSK vykonávať stavebnú diagnostiku a statickú zaťažovaciu skúšku mosta M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II/546,547. Práce budú prebiehať v nasledovných časových intervaloch. SOBOTA : 10,00 hod do 18,00 hod NEDEĽA : 10,00 hod do 15,00 hod s vylúčením nákladnej dopravy nad 3,5 t, osobná doprava bude v sobotu púšťaná každé 2 hodiny a v nedeľu bude vylúčená všetka doprava. Za tieto zdržania sa ospravedlňujeme.

od 12/06/2021

do 12/06/2021

Most 3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II/546,547 - obmedzenie

V dňoch 12. – 13.6.2021 bude Správa ciest KSK vykonávať stavebnú diagnostiku a statickú zaťažovaciu skúšku mosta M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II/546,547. Práce budú prebiehať v nasledovných časových intervaloch. SOBOTA : 10,00 hod do 18,00 hod NEDEĽA : 10,00 hod do 15,00 hod s vylúčením nákladnej dopravy nad 3,5 t, osobná doprava bude v sobotu púšťaná každé 2 hodiny a v nedeľu bude vylúčená všetka doprava. Za tieto zdržania sa ospravedlňujeme.

od 05/05/2021

do 30/06/2021

III/3403 Baška - Bukovec - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3403 Baška – Bukovec – prebieha rekonštrukcia cesty. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Trvanie: do 06/2021

od 05/05/2021

do 30/06/2021

III/3403 Baška - Bukovec - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3403 Baška – Bukovec – prebieha rekonštrukcia cesty. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Trvanie: do 06/2021