Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Aktuálna situácia opráv na cestách KSK 24.9.2021