Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

ŽPSV a.s. Čaňa

8 572,80

22/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

739,50

15/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

1 574,04

15/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

1 304,10

15/02/2024

ADACOM progatec s.r.o.

2 384,54

16/02/2024

KONEX elektro, spol. s r.o.

55,44

12/02/2024

EUROVIA SK, a.s.

2 568,00

12/02/2024

EUROVIA SK, a.s.

1 540,80

12/02/2024

EUROVIA SK, a.s.

2 568,00

12/02/2024

EUROVIA SK, a.s.

2 568,00

12/02/2024

Miloš Béreš

2 445,00

12/02/2024

ADACOM progatec s.r.o.

4 367,76

12/02/2024

Jozef Adzima

6,00

14/02/2024

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.,

320,04

08/02/2024

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.,

168,74

06/02/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

269,40

06/02/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

1 083,60

30/01/2024