Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Ticket Service, s.r.o.

6 720,00

16/11/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

5 280,00

22/11/2022

MOTOSPOL SK, s.r.o.

167,40

22/11/2022

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

357,60

22/11/2022

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

178,80

22/11/2022

NAY a.s.

73,98

23/11/2022

PETIT PRESS, a.s.

306,00

24/11/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

4 992,00

24/11/2022

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.,

609,00

21/11/2022

Tempus - Car, s.r.o.

62,40

15/11/2022

MKaTech, s.r.o.

738,36

15/11/2022

Anna Zvalčaková – AUTO T.L.A.K.

1 663,92

15/11/2022

Martin Točený

330,96

16/11/2022

MOTOSPOL SK, s.r.o.

331,80

16/11/2022

STAVPOT s.r.o.

5 988,24

09/11/2022

MKaTech, s.r.o.

203,40

11/11/2022

Anna Zvalčaková – AUTO T.L.A.K.

1 447,92

02/11/2022