Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

100,81

27/06/2022

MK TRAKTOR s.r.o.

1 252,00

27/06/2022

MOTOSPOL SK, s.r.o.

428,40

27/06/2022

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

991,79

27/06/2022

Slavomír Pavlanský

144,00

27/06/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

4 950,00

27/06/2022

TIRCENTRUM VV s.r.o.

205,80

27/06/2022

MOTOSPOL SK, s.r.o.

463,00

29/06/2022

Štefan Nagy - FAN - AUTO

846,00

29/06/2022

NAY a.s.

267,90

21/06/2022

Peter Mitúch MOTOSLUŽBY - PEMI

360,00

21/06/2022

Ticket Service, s.r.o.

4 950,00

22/06/2022

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

18,80

22/06/2022

Slavomír Pavlanský

192,00

23/06/2022