Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.

1 527,78

17/03/2023

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

1 308,00

20/03/2023

EUROnline s.r.o.

1 627,50

15/03/2023

Stredná odborná škola informačných technológií

128,00

13/03/2023

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.,

828,00

06/03/2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

504,00

07/03/2023

Kontrakt JMV s.r.o.

120,00

28/02/2023

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

103,50

01/03/2023

Profesia, spol. s r. o.

981,60

03/03/2023

PT INŽINIERING, s.r.o.

2 460,00

23/02/2023

Váhoprojekt s.r.o.

1 104,00

15/02/2023

Váhoprojekt s.r.o.

1 176,00

15/02/2023