Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

377,02

10/06/2021

Jozef Adzima

30,00

02/06/2021

SLOVNAFT a.s.

6000,00

04/06/2021

SIKO KÚPEĽNE a.s.

375,83

04/06/2021

FOREST, s.r.o. Mokrance

258,54

08/06/2021

Xintex Slovakia, s.r.o.

1142,40

24/05/2021

Up Slovensko, s.r.o.

5388,00

31/05/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

6000,00

01/06/2021

Alžbeta Elexová - REFLEX

602,00

01/06/2021

RadolTech, s.r.o.

1149,54

01/06/2021

Štefan Nagy - FAN - AUTO

152,08

03/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

225,60

03/06/2021

Kamionshop SK, s.r.o.

Nákup pípačov na cúvanie pre vozidla SC KSK

445,5

25/05/2021

DASS, s.r.o.

Nákup ND na značkovací stroj

118,8

27/05/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

ND na LIAZ (MI214BG)

239,4

27/05/2021