Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

MOTOSPOL SK, s.r.o.

273,60

19/09/2023

PEZO s.r.o.

136,80

19/09/2023

SYTELI, s.r.o.

1 725,60

19/09/2023

Alžbeta Elexová - REFLEX

299,00

20/09/2023

WEXIM TRUCK s.r.o.

250,14

20/09/2023

MK TRAKTOR s.r.o.

925,70

20/09/2023

WEXIM TRUCK s.r.o.

2 167,87

20/09/2023

Poľnohospodárske družstvo Čingov

127,80

21/09/2023

Martin Merjavy - ELITERM

1 298,75

21/09/2023

Profesia, spol. s r. o.

838,80

12/09/2023

WEXIM TRUCK s.r.o.

466,80

25/08/2023

Tempus - Car, s.r.o.

200,00

05/09/2023

Garant K and K, s.r.o.

143,52

05/09/2023

Martin Točený

992,40

06/09/2023

SKARAB, s.r.o.

62,46

06/09/2023

WEXIM TRUCK s.r.o.

600,00

07/09/2023

HARD PLUS s.r.o.

1 465,08

07/09/2023

Kontrakt JMV s.r.o.

240,00

08/09/2023

KOBIT – SK s.r.o.

714,58

24/08/2023