Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

JK work, s.r.o.

vypracovanie odborného posudku stavebno-technického stavu mosta„M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík“ za účelom zhodnotenia stavu nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Termín vypracovania posudku je do 5 pracovných dní od doručenia objednávky.Vypracovanie odborného posudku bude v 4 vyhotoveniach a elektronickej podobe.

900,00

22/09/2021

NAY a.s.

Elektrospotrebiče - ohrievač KE

39,90

22/09/2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy, stredisko RV

999,00

23/09/2021

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

odvoz a likvidácia odpadovej vody

380,00

24/09/2021

STROJSTAV Prešov s.r.o.

Servisné práce pre traktorové kosačky TVZ 272, TVZ 063

2 772,00

24/08/2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Oprava vodovodnej prípojky v obci Baška

1 011,56

10/09/2021

LAVACOM s.r.o.

Plexi zasúvací panel na ŠPZ.

105,00

10/09/2021

Alžbeta Elexová - REFLEX

Tlačivá

962,00

16/09/2021

RadolTech, s.r.o.

Led majáky na prenajaté vozidlá

326,59

16/09/2021

Hi – Reklama s.r.o.,

Zaobstaranie ochranných polepov pod majáky pre prenajaté vozidlá

22,50

17/09/2021

ASUAN a.s.

103,68

08/09/2021

MB SERVIS, s.r.o.

1 995,00

08/09/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

923,96

09/09/2021

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

930,08

09/09/2021

KOBIT – SK s.r.o.

437,38

09/09/2021

MOTOR-VÝBRUSY s.r.o.

527,70

09/09/2021

INNOVIS, s.r.o.

288,00

10/09/2021

Marting s.r.o.

492,00

06/09/2021

G+R SERVIS, s.r.o.

62,10

08/09/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

6 000,00

30/08/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

5 876,00

31/08/2021

KOBIT – SK s.r.o.

416,98

31/08/2021