Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

KOBIT – SK s.r.o.

4 200,00

09/07/2024

Štefan Nagy - FAN - AUTO

2 118,90

15/07/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

357,36

15/07/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

886,80

15/07/2024

WEXIM TRUCK s.r.o.

3 582,00

16/07/2024

WESTech, spol. s r.o.

3 669,00

19/07/2024

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

8 503,89

19/07/2024

Kovsmol, s.r.o.

3 009,96

04/07/2024

Ján Fabián-Elektro a MaR

84,00

15/07/2024

KOBIT – SK s.r.o.

714,85

15/07/2024

SKARAB, s.r.o.

462,00

08/07/2024

STOPING, s.r.o.

144,00

08/07/2024

Kovsmol, s.r.o.

2 348,88

08/07/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

250,80

08/07/2024

Klima - Teplo designing, s.r.o.

1 165,08

12/07/2024

ELEX Slovakia s.r.o.

204,00

10/07/2024

CSM STAV s.r.o.

11 446,73

10/07/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

235,20

02/07/2024

Tempus – Trans s.r.o.

3 118,58

04/07/2024

MOTOSPOL SK, s.r.o.

286,80

04/07/2024