Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Up Déjeuner, s.r.o.

8 000,00

03/01/2022

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

125,80

10/01/2022

KONEX elektro, spol. s r.o.

512,93

11/01/2022

Global Procurement s.r.o.,

84,00

04/01/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

5 104,00

03/01/2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

8 800,00

03/01/2022

Ing. Vladimír Štefanič

3 339,34

22/12/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

6 400,00

23/12/2021

Ing. Róbert Križan - EUROCAR

3 866,30

29/12/2021

Geokontakt, s.r.o.

828,00

16/12/2021

Geokontakt, s.r.o.

1 092,00

16/12/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

8 000,00

17/12/2021

Tehelňa STOVA spol. s r.o.

204,76

14/12/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

4 800,00

16/12/2021