Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

MOTOSPOL SK, s.r.o.

424,80

30/05/2022

Štefan Nagy - FAN - AUTO

981,55

31/05/2022

MOTOSPOL SK, s.r.o.

598,99

31/05/2022

LKQ SK s.r.o.

63,88

31/05/2022

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

491,68

31/05/2022

Alžbeta Elexová - REFLEX

464,00

02/06/2022

Alžbeta Elexová - REFLEX

188,00

02/06/2022

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

56,00

03/06/2022

WEXIM TRUCK s.r.o.

165,04

03/06/2022

Alžbeta Elexová - REFLEX

340,00

06/06/2022

MAAD.sk, s.r.o.

105,30

07/06/2022

Ateliér Urbeko, s.r.o.

240,00

30/05/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

5 620,50

31/05/2022