Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Tehelňa STOVA spol. s r.o.

204,76

14/12/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

4 800,00

16/12/2021

KONEX elektro, spol. s r.o.

844,03

16/12/2021

KONEX elektro, spol. s r.o.

685,42

16/12/2021

Datacomp s.r.o.

2 882,55

15/12/2021

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

309,00

30/11/2021

ROVKUR, s.r.o.

372,00

02/12/2021

B2B Partner s.r.o.

2 466,00

02/12/2021

LKQ SK s.r.o.

31,62

06/12/2021

Tempus – Trans s.r.o.

80,65

06/12/2021

KONNEX s.r.o.

162,00

06/12/2021

Datacomp s.r.o.

26 862,60

08/12/2021

Datacomp s.r.o.

3 735,00

09/12/2021

Tender One, s.r.o.

1 975,00

09/12/2021

Ing. Vladimír Štefanič

886,00

09/12/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

6 800,00

24/11/2021

Spektron HK s.r.o.

397,80

25/11/2021