Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Technické plyny

800,00

07/08/2019

SLOVNAFT a.s.

nafta do nádrži

6500,00

08/08/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny

200,00

18/07/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné poukážky

9750,00

22/07/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné lístky

5850,00

25/07/2019

Ticket Service, s.r.o.

Stravné poukážky

3510,00

26/07/2019

WEXIM TRUCK s.r.o.

nastavenie geometrie pre osobné motor. vozidlá M1 a malé náklad. motor. vozidlá N1 pre Rožňavu

36,00

26/07/2019

Ticket Service, s.r.o.

stravné listky

3900,00

29/07/2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné poukážky

5791,50

31/07/2019

Ticket Service, s.r.o.

Stravné poukážky

9750,00

01/08/2019

Ing.arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN

Nákup náradia pre pilčíkov

898,70

15/07/2019

SLOVNAFT a.s.

nákup - motorovej nafty

4500,00

15/07/2019

Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o.

Výmena pečiatok, štočkov, podušiek

779,00

15/07/2019

SLOVNAFT a.s.

Motorová nafta

6500,00

16/07/2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Výmena trojfázového ističa, Krásnohorské Podhradie

60,00

17/07/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny

100,00

18/07/2019

Edenred Slovakia, s.r.o.

Stravné lístky

8580,00

01/07/2019

AQUA PRO EUROPE, a.s.

Pramenitá voda v dávkovacích zariadeniach

948,00

02/07/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Technické plyny

700,00

02/07/2019

SLOVNAFT a.s.

nafta do nádrži

6000,00

04/07/2019

Ján Juhász - Energomont

oprava elektrického zariadenia

673,20

04/07/2019

AUTOSKLO KOŠICE s.r.o.

Výmena čelného skla po krupobití na vozidle Škoda Octavia - KE 133 GD ( KASKO ).

260,00

08/07/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné lístky

5850,00

20/06/2019

Ing. Daniel Bakalár - PUMPS

Tlaková nádoba 80 l, cestmajsterstvo Čaňa

82,00

20/06/2019

Edenred Slovakia, s.r.o.

stravné listky

3510,00

21/06/2019