Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

21/06/2021

194/06/2021/MO

ROADS, s.r.o.

v texte

zobraziť

21/06/2021

204/06/2021/SCKSK

MOTOSKOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

17/06/2021

67/02/2021/SNV

Východoslovenská distribučná, a.s.

v texte

zobraziť

16/06/2021

156/05/2021/RV

Geotechnik Sk, s.r.o.

v texte

zobraziť

16/06/2021

200/06/2021/SCKSK

PRIM-EKO, s.r.o.

v texte

zobraziť

15/06/2021

195/06/2021/SCKSK

PORR s.r.o.

v texte

zobraziť

15/06/2021

179/05/2021/SCKSK

Slovak Telecom, a.s.

v texte

zobraziť

15/06/2021

178/05/2021/SCKSK

Slovak Telecom, a.s.

v texte

zobraziť

15/06/2021

158/05/2021/SNV

Bc. Antónia Majková, Ľubomír Majko

v texte

zobraziť

15/06/2021

65/02/2021/SNV

Dana Špaldová

v texte

zobraziť

15/06/2021

dodatok č. 1 k 110/07/2020/SNV

STRABAG s.r.o.

v texte

zobraziť

15/06/2021

dodatok č. 1 k 109/07/2020/RV

COLAS Slovakia, a.s.

v texte

zobraziť

15/06/2021

dodatok č. 1 k 108/07/2020/MI

CESTY SK s.r.o.

v texte

zobraziť

15/06/2021

dodatok č. 1 k 107/07/2020/MO

CESTY KOŠICE s.r.o.

v texte

zobraziť

15/06/2021

dodatok č. 1 k 111/07/2020/TV

CESTY SK s.r.o.

v texte

zobraziť

10/06/2021

189/05/2021/SNV

MK TRAKTOR s.r.o.

v texte

zobraziť

10/06/2021

177/05/2021/MO

Enviroline, s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

10/06/2021

187/05/2021/SCKSK

STÉNIA a.s.

v texte

zobraziť

10/06/2021

192/06/2021/SCKSK

United Corp, s.r.o.

v texte

zobraziť

09/06/2021

96/03/2021/SCKSK

JASANIMA-Domov sociálnych služieb

v texte

zobraziť

09/06/2021

193/06/2021/MO

Július Pastirčák

v texte

zobraziť

08/06/2021

184/05/2021/SNV

IZOLEX BAU s.r.o.

v texte

zobraziť

08/06/2021

182/05/2021/SNV

GEOSOUL s.r.o.

v texte

zobraziť

07/06/2021

191/05/2021/SCKSK

MOTOSKOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

04/06/2021

185/05/2021/TV

Ing. Marián Rimarčík-PROJEKT MR

v texte

zobraziť