Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

S účinnosťou od 31.3.2022 došlo k zmene zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
V zmysle uvedenej zmeny je naša organizácia povinná zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

12/04/2022

137/04/2022/SCKSK

COMPREX, s.r.o.

v texte

30/03/2022

12/01/2022/MO

BEXER s.r.o.

v texte

zobraziť

30/03/2022

30/01/2022/SNV

Obec Jaklovce

v texte

zobraziť

30/03/2022

105/03/2022/SCKSK

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

v texte

zobraziť

30/03/2022

ukončenie č. 110/03/2022/SCKSK

A.R.C., spol. s r.o.

v texte

zobraziť

30/03/2022

110/03/2022/SCKSK

A.R.C., spol. s r.o.

v texte

zobraziť

30/03/2022

95/03/2022/MO

GEOKONTAKT, s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

28/03/2022

402/11/2021/MO

František Uhrín

v texte

zobraziť

25/03/2022

27/01/2022/SNV

Východoslovenská distribučná, a.s.

v texte

zobraziť

25/03/2022

89/03/2022/MI

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

25/03/2022

92/03/2022/MI

DAQE Slovakia s.r.o.

v texte

zobraziť

24/03/2022

28/01/2022/MO

Ing. Ladislav Novella, Ing. Beáta Novellová

v texte

zobraziť

23/03/2022

dodatok č. 1 k 267/08/2021/SCKSK

TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

v texte

zobraziť

21/03/2022

83/03/2022/SNV

JK work, s.r.o.

v texte

zobraziť

17/03/2022

465/12/2021/SNV

FIRMONT s.r.o.

v texte

zobraziť

16/03/2022

24/01/2022/MI

Obec Rakovec nad Ondavou

v texte

zobraziť

15/03/2022

80/03/2022/SNV

MOSTAT, spol. s r.o.

v texte

zobraziť

11/03/2022

31/02/2022/SNV

UNISTAV, s.r.o. Prešov

v texte

zobraziť

11/03/2022

82/03/2022/MI

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

09/03/2022

88/03/2022/SNV

STRABAG s.r.o.

v texte

zobraziť

09/03/2022

79/03/2022/SCKSK

Stanislav Jasečko

v texte

zobraziť

09/03/2022

22/01/2022/TV

PROJEKT MANAŽMENT s.r.o.

v texte

zobraziť

07/03/2022

dodatok č. 1 k 267/08/2021/SCKSK

TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

v texte

zobraziť

07/03/2022

dodatok č. 1 k 266/08/2021/SCKSK

TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

v texte

zobraziť

04/03/2022

41/02/2022/SCKSK

AEE BATTERY s.r.o.

v texte

zobraziť