Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

SEZAM s.r.o.

243,00

27/04/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

194,40

06/04/2023

Martin Točený

183,60

18/04/2023

Jozef Adzima

20,00

19/04/2023

KONEX elektro, spol. s r.o.

124,99

20/04/2023

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

264,00

20/04/2023

Valbek SK, spol. s r.o.

1 200,00

20/04/2023

Alexander Burdiga STATOLEX

1 400,00

20/04/2023

Kontrakt JMV s.r.o.

240,00

21/04/2023

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

4 068,00

25/04/2023

PT INŽINIERING, s.r.o.

2 100,00

25/04/2023

NAY a.s.

25,99

25/04/2023

EMI EU s.r.o.

324,00

17/04/2023

Beton Moldava s.r.o.

470,40

17/04/2023

Agro Grin s.r.o.

1 700,40

18/04/2023

AUTOSKLO KOŠICE s.r.o.

145,53

12/04/2023

Martin Točený

93,50

06/04/2023

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

152,00

06/04/2023