Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

MOTOSPOL SK, s.r.o.

2 820,00

28/06/2021

Autoservis FURMAN s.r.o

848,50

28/06/2021

Tempus - Car, s.r.o.

305,22

28/06/2021

G+R SERVIS, s.r.o.

1 043,00

28/06/2021

Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK

303,00

28/06/2021

Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK

383,40

28/06/2021

Orange Slovensko, a.s.

156,40

28/06/2021

NAY a.s.

299,00

28/06/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

5 884,00

01/07/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

8 000,00

01/07/2021

Štefan Nagy - FAN - AUTO

1 104,00

01/07/2021

KONEX elektro, spol. s r.o.

98,40

01/07/2021

Vladimír Molnár - VMAT

70,00

01/07/2021

Spol. GARANT s.r.o.

145,00

01/07/2021

Ticket Service, s.r.o.

4 800,00

16/06/2021

ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.

2 618,59

16/06/2021

Kamionshop SK, s.r.o.

1 490,40

16/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

549,80

16/06/2021

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

1 192,51

16/06/2021