Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

ŽERIAVY KOŠICE s.r.o.

5 808,00

14/03/2024

A-Z Stroj s.r.o.

1 537,81

07/03/2024

Jozef Adzima

12,00

04/03/2024

BRENNER AMS, s.r.o.

4 884,00

27/02/2024

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

274,75

28/02/2024

KONEX elektro, spol. s r.o.

384,68

28/02/2024

BOZPO, s.r.o.

771,00

28/02/2024

DREVOSKLAD - JJJ, s.r.o.

1 008,00

22/02/2024

Novex plast s.r.o.

316,80

22/02/2024

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

2 889,60

23/02/2024

VLan s.r.o.

586,00

26/02/2024

NYOS r.s.p. s.r.o.

2 719,20

26/02/2024

ŽPSV a.s. Čaňa

8 572,80

22/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

739,50

15/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

1 574,04

15/02/2024

Valentín Mazur - VAMAP

1 304,10

15/02/2024

ADACOM progatec s.r.o.

2 384,54

16/02/2024