Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Xintex Slovakia, s.r.o.

579,60

08/07/2021

Božena Šamudovská

1 156,80

09/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

975,00

28/06/2021

ELIT SLOVAKIA s.r.o.

218,25

06/07/2021

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

295,86

06/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

248,50

06/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

917,06

06/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

276,00

06/07/2021

Martin Točený

276,00

06/07/2021

G+R SERVIS, s.r.o.

664,70

06/07/2021

WEXIM TRUCK s.r.o.

3 457,20

06/07/2021

WEXIM TRUCK s.r.o.

2 081,85

06/07/2021

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

380,00

08/07/2021

STROJSTAV Prešov s.r.o.

318,00

28/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

773,52

28/06/2021

Martin Točený

81,60

28/06/2021

Montrúr s.r.o. Košice

8 280,00

28/06/2021