Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

MOTOSPOL SK, s.r.o.

373,20

03/05/2023

Martin Točený

817,20

03/05/2023

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

259,00

03/05/2023

Ing. Marek Vereb

250,00

09/05/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

1 681,71

03/05/2023

Ing. Veronika Uličná GEOMERA

300,00

03/05/2023

WEXIM TRUCK s.r.o.

217,02

03/05/2023

Tempus – Trans s.r.o.

815,72

03/05/2023

Tempus – Trans s.r.o.

990,94

03/05/2023

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

440,86

02/05/2023

LKQ SK s.r.o.

44,11

25/04/2023

MKaTech, s.r.o.

238,68

26/04/2023