Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

CESTY KOŠICE s.r.o.

výkon zimnej údržby ciest

12 306,84

21/02/2023

PILEX, s.r.o.

spreje na výsuv na nakladače

912,00

22/02/2023

Advokátska kancelária Juristi s.r.o.

právne služby

828,00

22/02/2023

Advokátska kancelária Juristi s.r.o.

právne služby

828,00

22/02/2023

Alžbeta Elexová - REFLEX

kancelárske potreby

120,00

22/02/2023

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

osobné ochranné pracovné prostriedky

432,48

23/02/2023

Agricom spol. s r.o.

oprava prívesu

3 661,20

24/02/2023

Ing. Róbert Dlhoš

znalecký posudok

175,00

24/02/2023

Obec Hnojné

daň z nehnuteľností

6,47

24/02/2023

HOTCAR s.r.o.

prenájom vozidla

456,00

27/02/2023

HOTCAR s.r.o.

prenájom vozidla

456,00

27/02/2023

HOTCAR s.r.o.

prenájom vozidla

1 008,00

27/02/2023

SKARAB, s.r.o.

náhradné diely

69,98

27/02/2023

Filson Slovakia s.r.o.

špeciálne kvapaliny

342,00

27/02/2023

Montrúr s.r.o. Košice

prevoz vozidla

570,24

28/02/2023

JK work, s.r.o.

projektová dokumentácia úprava cesty II/552 V. Kapušany

54 960,00

28/02/2023

EUROVIA SK, a.s.

asfaltová zmes

2 466,00

28/02/2023

EUROVIA SK, a.s.

asfaltová zmes

1 233,00

28/02/2023

EUROVIA SK, a.s.

studená asfaltová zmes

2 466,00

28/02/2023

EUROVIA SK, a.s.

asfaltová zmes

986,40

28/02/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

oceľové brity

1 413,80

28/02/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

oceľové brity

3 520,80

28/02/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

220,80

28/02/2023

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

364,80

28/02/2023

NAJ-STAV s.r.o.

rekonštrukcia priepustu P14315 Kravany

25 320,00

28/02/2023