Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Ticket Service, s.r.o.

stravné lístky

6 750,00

02/05/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

stravné lístky

5 850,00

04/05/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

stravné lístky

6 327,50

04/05/2022

AEE BATTERY s.r.o.

akumulátory

353,00

30/05/2022

KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.

stavebný materiál

327,00

31/05/2022

Obec Košický Klečenov

daň z nehnuteľností

45,00

01/06/2022

ProCare, a.s.

lekárske prehliadky

983,65

01/06/2022

Safety Management s.r.o.

výkon bezpečnostného technika

360,00

01/06/2022

DASS, s.r.o.

náhradné diely

583,44

01/06/2022

SIAD Slovakia spol. s.r.o.

technické plyny

145,61

01/06/2022

AQUA PRO EUROPE, a.s.

pramenitá voda

489,60

01/06/2022

Petroil Stations, s.r.o.

pohonné hmoty

2 210,78

01/06/2022

Minet Slovakia s.r.o.

internet Michalovce

58,80

01/06/2022

Minet Slovakia s.r.o.

internet Sobrance

19,92

01/06/2022

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu

403,05

02/06/2022

Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava

technická a emisná kontrola

513,00

02/06/2022

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu

188,25

03/06/2022

ZAPA beton SK, s.r.o.

suchý betón

45,36

03/06/2022

Zemplínska plavebná spoločnosť

riečny štrk

437,76

03/06/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

nápojové poukážky

363,36

03/06/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

nápojové poukážky

236,21

03/06/2022

KOBIT – SK s.r.o.

servis vozidla

1 032,00

03/06/2022

Obec Dedinky

daň z ubytovania

25,00

06/06/2022

Slovak Telekom, a. s.

telekomunikačné služby

1 051,94

06/06/2022

STROJSTAV Prešov s.r.o.

servis nakladača UN-053

1 765,20

07/06/2022