Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

mýto

50,00

10/01/2022

Ticket Service, s.r.o.

stravné lístky

6 456,00

06/12/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné lístky

2 800,00

07/12/2021

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

17,76

10/12/2021

AXRON s.r.o.

revízie tlakových zariadení

4 260,00

15/12/2021

WEXIM TRUCK s.r.o.

servis Tatra 815

342,00

16/12/2021

NICHOLTRACKT s.r.o.

pneumatiky

21 763,35

17/12/2021

ABTEX s.r.o.

osobné ochranné pracovné prostriedky

268,66

20/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

3 908,35

20/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

23 863,01

20/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

-5 978,02

20/12/2021

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

údržba ciest II. a III. tr.

5 723,03

20/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

19 860,00

20/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

22 740,00

20/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

22 740,00

20/12/2021

Ján Bodnár - ZBEDRUS

rezivo

1 920,00

21/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

22 740,00

21/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

19 860,00

21/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup posypovej nadstavby

19 860,00

21/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup snehovej radlice

5 892,00

21/12/2021

I.P.R., spol. s.r.o.

nákup snehovej radlice

5 775,60

21/12/2021

KABYS s.r.o.

orez konárov

1 062,00

21/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

4,52

22/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

-75,48

22/12/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

3 985,34

22/12/2021