Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

ručné náradie

-2,88

27/05/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné lístky

3 000,00

23/07/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné lístky

8 000,00

27/07/2021

Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava

technická a emisná kontrola

349,98

03/08/2021

EUTECH a.s.

PD-Most M7170 - Záhor

35 400,00

04/08/2021

VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.

PD - rekonš.mosta M7317 - Úhorná

1 800,00

13/08/2021

PLUTKO s.r.o.

dopravné značky

12 864,16

16/08/2021

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

4,44

19/08/2021

ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, s.r.o.

pneuservisné práce

84,60

19/08/2021

KABA International s.r.o.

posypová soľ

6 023,30

19/08/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny-nájom

47,34

19/08/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny-nájom

48,06

19/08/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny-nájom

41,56

19/08/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny-nájom

33,50

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

8 157,56

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

3 371,50

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

749,58

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 538,13

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 852,13

19/08/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 337,79

19/08/2021

MN FORTE s.r.o.

pohonné hmoty

592,37

19/08/2021

MN FORTE s.r.o.

pohonné hmoty

804,94

19/08/2021

EUROnline s.r.o.

pranie

32,88

19/08/2021

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

náhradné diely

30,96

19/08/2021

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu z VKK

3 581,68

19/08/2021