Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

nespotrebované mýto

-82,98

09/04/2024

Obec Rochovce

daň z nehnuteľností

2,78

02/05/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

1 436,94

03/05/2024

Obec Spišské Tomášovce

poplatok za komunálny odpad

27,00

03/05/2024

Obec Čaňa

daň z nehnuteľností

288,31

03/05/2024

Obec Čaňa

poplatok za komunálny odpad

316,22

03/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

8 671,61

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

13 234,85

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

887,96

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 297,15

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

4 368,10

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

14 893,46

06/05/2024

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom motorových vozidiel

4 752,00

07/05/2024

PLUTKO s.r.o.

dopravné značky

2 670,00

07/05/2024

COLAS Slovakia, a.s.

asfaltový betón

1 015,92

09/05/2024

Daniel Repka - DERATEX – EKO

deratizácia a dezinsekcia

286,80

09/05/2024

Obec Spišské Tomášovce

daň z nehnuteľností

50,50

09/05/2024

PLUTKO s.r.o.

dopravné značky

840,00

09/05/2024

KOBIT – SK s.r.o.

náhradné diely

281,77

09/05/2024

DEKRA Slovensko s.r.o.

technická a emisná kontrola

194,30

10/05/2024

FORT s.r.o.

zabezpečenie ubytovania a stravovania

3 530,47

10/05/2024

Stredná odborná škola informačných technológií

spotreba el. energie

732,57

13/05/2024

Tatra Tender s.r.o.

služby VO

537,60

13/05/2024

EUROVIA SK, a.s.

rekonštrukcia M6860 Zempl. Šírava

7 248,00

13/05/2024

EUROVIA SK, a.s.

Zatín - sanácia oporného múra III/3695

2 731,64

13/05/2024