Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

EUROVIA SK, a.s.

asfaltový betón

39 714,42

22/09/2022

EUROVIA SK, a.s.

asfaltový betón

25 360,85

22/09/2022

Alfasol, s.r.o.

posypová soľ

37 793,28

27/09/2022

Alfasol, s.r.o.

posypová soľ

32 795,62

27/09/2022

Up Déjeuner, s.r.o.

stravné lístky

3 840,00

29/09/2022

Alžbeta Elexová - REFLEX

hygienické potreby

298,44

24/10/2022

KOBIT – SK s.r.o.

servis posypových nadstavieb

141,60

24/10/2022

Petroil Stations, s.r.o.

pohonné hmoty

440,63

25/10/2022

Andrej Suszter BANDOTHERM

revízie elektrozariadení

1 583,16

25/10/2022

Štefan Rybovič

orez drevín

5 106,72

25/10/2022

KOBIT – SK s.r.o.

náhradné diely

351,58

26/10/2022

Alžbeta Elexová - REFLEX

kancelárske potreby

1 182,21

26/10/2022

DENIOS s.r.o.

umývacie stoly

3 681,60

26/10/2022

ROADS, s.r.o.

všeobecné schémy DDZ

6 000,00

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

prenájom VKK

24,00

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

prenájom VKK

24,00

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

prenájom VKK

24,00

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

prenájom VKK

72,00

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu

262,46

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu

1 269,35

26/10/2022

FÚRA s.r.o.

likvidácia odpadu

447,90

26/10/2022

SIAD Slovakia spol. s.r.o.

technický plyn - nájom

33,07

26/10/2022

Doprastav, a.s.

pokládka a hutnenie asf. zmesi Čaňa

160 162,64

26/10/2022

Doprastav, a.s.

pokládka a hutnenie asf. zmesi Čaňa

26 752,02

26/10/2022

Doprastav, a.s.

pokládka a hutnenie asf. zmesi MO

10 896,42

26/10/2022