Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Mesto Rožňava

poplatok za znečistenie ovzdušia

12

15/03/2021

Mesto Spišská Nová Ves

poplatok TKO

1 332,76

14/04/2021

CESTY KOŠICE s.r.o.

súvislá oprava III/3319 Hyľov - Zl.Idka

40 127,58

10/05/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

39,44

10/05/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

39,44

10/05/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

39,44

10/05/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

39,44

10/05/2021

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

39,44

10/05/2021

FRAMIS s.r.o.

oprava vozidla

1 290,00

11/05/2021

PRIM-EKO, s.r.o.

likvidácia odpadu

614,16

11/05/2021

AxaltaPaint Service, s.r.o.

farba na vodorovné dopravné značenie

8 760,48

11/05/2021

AxaltaPaint Service, s.r.o.

farba na vodorovné dopravné značenie

14 409,12

11/05/2021

AxaltaPaint Service, s.r.o.

farba na vodorovné dopravné značenie

6 640,32

11/05/2021

AxaltaPaint Service, s.r.o.

farba na vodorovné dopravné značenie

4 514,40

11/05/2021

AxaltaPaint Service, s.r.o.

farba na vodorovné dopravné značenie

4 239,36

11/05/2021

Mesto Sobrance

poplatok za komunálny odpad

599,97

11/05/2021

AUTOSKLO KOŠICE s.r.o.

výmena čelného skla

170

11/05/2021

Mesto Sobrance

daň z nehnuteľností

2 406,63

11/05/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

86,4

12/05/2021

Štefan Nagy - FAN - AUTO

náhradné diely

740,58

12/05/2021

SLOVNAFT a.s.

oleje a mazivá

1 206,12

13/05/2021

KURTA spol. s r.o.

náhradné diely

3 043,49

13/05/2021

MACO, s.r.o.

orezávanie konárov

21 179,28

13/05/2021

Stredná odborná škola informačných technológií

prenájom priestorov

3 616,57

13/05/2021

Metrostav DS a.s.

asfaltová zmes

1 176,89

13/05/2021