Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

spolúčasť na oprave vozidla

400,00

10/10/2023

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

spolúčasť na oprave vozidla

453,24

10/10/2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

1 798,40

31/10/2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

2 934,29

02/11/2023

Stredná odborná škola informačných technológií

prenájom nebytových priestorov

3 616,57

06/11/2023

Montrúr s.r.o. Košice

preprava vozidla Tatra

461,04

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

1 075,51

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

7 260,59

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

14 935,84

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

16 653,61

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

14 247,19

06/11/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

3 526,30

06/11/2023

MINEGIS s.r.o.

servis meteostaníc

2 280,34

06/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

353,40

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

353,40

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

539,40

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

502,20

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

502,20

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

409,20

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

372,00

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

372,00

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

372,00

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

502,20

07/11/2023

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

prenájom vozidla

539,40

07/11/2023

KONEX elektro, spol. s r.o.

elektroinštalačný materiál

346,60

07/11/2023