Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

S účinnosťou od 31.3.2022 došlo k zmene zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
V zmysle uvedenej zmeny je naša organizácia povinná zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

04/02/2022

17/01/2022/SNV

DEKRA Slovensko s.r.o.

v texte

zobraziť

04/02/2022

15/01/2022/SCKSK

DEKRA Slovensko s.r.o.

v texte

zobraziť

04/02/2022

dodatok č. 1 k 203/06/2021/MO

UNISTAV, s.r.o. Prešov

v texte

zobraziť

03/02/2022

09/01/2022/MO

IZOLEX BAU s.r.o.

v texte

zobraziť

03/02/2022

10/01/2022/TV

EUROVIA SK, a.s.

v texte

zobraziť

03/02/2022

07/01/2022/TV

EUROVIA SK, a.s.

v texte

zobraziť

02/02/2022

462/12/2021/MI

Lesné a urbárske spoločenstvo Drahňov, p.s.

v texte

zobraziť

01/02/2022

407/11/2021/SNV

Ing. Viktor Matúš

v texte

zobraziť

31/01/2022

02/01/2022/RV

Petroil Stations, s.r.o.

v texte

zobraziť

27/01/2022

dodatok č. 1 k 222/06/2021/SCKSK

KABA International, s. r. o.

v texte

zobraziť

27/01/2022

19/01/2022/TV

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.

v texte

zobraziť

27/01/2022

18/01/2022/MI

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.

v texte

zobraziť

27/01/2022

442/12/2021/MO

Michal Svetič

v texte

zobraziť

27/01/2022

01/01/2022/SCKSK

RETECH SK, spol. s r.o.

v texte

zobraziť

26/01/2022

13/01/2022/TV

Pneuservis - Királyi s.r.o.

v texte

zobraziť

25/01/2022

419/11/2021/MO

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

v texte

zobraziť

25/01/2022

417/11/2021/MI

BAUSKA, s.r.o.

v texte

zobraziť

24/01/2022

410/11/2021/SNV

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

v texte

zobraziť

21/01/2022

dohoda o finančnom usporiadaní

HEDOSTAV, s.r.o.

v texte

zobraziť

21/01/2022

dodatok č. 1 k 252/07/2021/MO

HEDOSTAV, s.r.o.

v texte

zobraziť

19/01/2022

452/12/2021/MO

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

v texte

zobraziť

18/01/2022

11/01/2022/TV

SZILCAR PARTNERS s.r.o.

v texte

zobraziť

17/01/2022

04/01/2022/SCKSK

Tatra Tender s.r.o.

v texte

zobraziť

17/01/2022

03/01/2022/RV

PETROLTRANS, a.s.

v texte

zobraziť

14/01/2022

404/11/2021/MO

Mgr. Dávid Medvec

v texte

zobraziť