Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

S účinnosťou od 31.3.2022 došlo k zmene zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
V zmysle uvedenej zmeny je naša organizácia povinná zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

17/10/2019

152/10/2019/SNV

KSR – Kameňolomy SR s.r.o.

v texte

zobraziť

17/10/2019

151/10/2019/MO

AMETYS s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

17/10/2019

150/10/2019/RV

AMETYS s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

17/10/2019

142/10/2019/RV

VSK Mineral s.r.o.

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.8 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.7 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.6 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.5 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.4 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

zobraziť

15/10/2019

dod. č.3 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.2 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

dod. č.1 k Protokolu č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

15/10/2019

Protokol č.1 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

zobraziť

14/10/2019

139/10/2019/TV

Ján Bodnár - ZBEDRUS

v texte

zobraziť

14/10/2019

136/10/2019/MI

Ján Harčarik

v texte

zobraziť

14/10/2019

134/10/2019/SCKSK

KOBIT – SK, s.r.o.

v texte

zobraziť

11/10/2019

144/10/2019/RV

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

11/10/2019

143/10/2019/MI

Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.

v texte

zobraziť

11/10/2019

dod.č.1 k NZ 66/05/2018/SNV

Obec Prakovce

v texte

zobraziť

11/10/2019

141/10/2019/SNV

Obec Margecany

v texte

zobraziť

09/10/2019

dodatok č.6 k ZoPVS

Orange Slovensko, a.s.

v texte

zobraziť

03/10/2019

138/09/2019/SCKSK

Wexim Truck s.r.o.

v texte

zobraziť

03/10/2019

133/09/2019/SCKSK

Štefan Nagy – FAN - AUTO

v texte

zobraziť

03/10/2019

132/09/2019/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

03/10/2019

130/09/2019/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť