Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

S účinnosťou od 31.3.2022 došlo k zmene zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
V zmysle uvedenej zmeny je naša organizácia povinná zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

04/03/2022

42/02/2022/TV

SMS a.s.

v texte

zobraziť

04/03/2022

466/12/2021/MO

PROJEKT MANAŽMENT s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2022

84/03/2022/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

03/03/2022

dodatok č. 1 k 208/11/2020/SNV

SMS a.s.

v texte

zobraziť

25/02/2022

39/02/2022/RV

BAVIT plus, s.r.o.

v texte

zobraziť

25/02/2022

dohoda o skončení 13/2010/NZ

Obec Vyšné Remety

v texte

zobraziť

23/02/2022

43/02/2022/TV

Ing. Marcel Bartoš - GUMA

v texte

zobraziť

21/02/2022

406/11/2021/MI

Ing. Radoslav Popovič

v texte

zobraziť

18/02/2022

34/02/2022/SCKSK

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

v texte

zobraziť

17/02/2022

425/11/2021/SNV

Peter Šramko

v texte

zobraziť

16/02/2022

08/01/2022/MO

KOHOR s.r.o.

v texte

zobraziť

16/02/2022

06/01/2022/MO

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

v texte

zobraziť

15/02/2022

dodatok č. 1 k 426/11/2021/RV

BAMIDA s.r.o.

v texte

zobraziť

14/02/2022

dodatok č. 1 k 519/12/2008/TV

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

v texte

zobraziť

14/02/2022

283/09/2021/SNV

Mgr. Marián Jendričák, Mgr. Alica Jendričáková

v texte

zobraziť

11/02/2022

32/02/2022/RV

Zoltán Jánosdeák - Jánosdeák

v texte

zobraziť

10/02/2022

dodatok č. 1 k 184/05/2021/SNV

IZOLEX BAU s.r.o.

v texte

zobraziť

10/02/2022

16/01/2022/RV

DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava

v texte

zobraziť

09/02/2022

37/02/2022/SCKSK

Alfasol, s.r.o.

v texte

zobraziť

09/02/2022

421/11/2021/SNV

KRAMA s.r.o.

v texte

zobraziť

08/02/2022

35/02/2022/SCKSK

TRIS, spol. s r.o.

v texte

zobraziť

08/02/2022

21/01/2022/SCKSK

SKARAB, s.r.o.

v texte

zobraziť

08/02/2022

401/10/2021/MO

Obec Ďurďošík

v texte

zobraziť

07/02/2022

23/01/2022/SNV

ANDUS & co., s.r.o.

v texte

zobraziť

07/02/2022

20/01/2022/SNV

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v texte

zobraziť