Ľudské zdroje

Správa ciest Košického samosprávneho kraja je zamestnávateľom pre rôzne pracovné pozície. Zamestnávateľ sa riadi Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Celkový priemerný počet zamestnancov pohybuje okolo 450. Približne štvrtina pracovných miest je zatriedených v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou duševnej práce. Ostatné pracovné pozície sú v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou fyzickej práce.

Miesto výkonu práce jednotlivých pracovných pozícií:

 • riaditeľstvo so sídlom v Košiciach
 • nižšie organizačné jednotky majú sídlo na území Košického samosprávneho kraja, a to v týchto mestách, resp. obciach: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Sečovce,Trebišov, Čaňa, Košický Klečenov, Krompachy, Kráľovský Chlmec, Mníšek nad Hnilcom, Sobrance, Veľké Kapušany

Voľné pracovné miesta

Miesto práce:
 • Košice
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 973.00 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (7. platová trieda): základná zložka od 973,00 do 1167,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1167,50 v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • riadenie zamestnancov s cieľom zabezpečiť plynulý a efektívny proces verejného obstarávania u zamestnávateľa
 • organizovanie a zabezpečovanie činností súvisiacich s procesmi verejného obstarávania, samostatný výkon všetkých činností v procesoch verejného obstarávania, primárne nadlimitných a podlimitných zákaziek ako aj zákaziek s nízkou hodnotou
 • zabezpečenie spracovania plánov verejného obstarávania, riadenia finančných limitov
 • zabezpečenie agendy pri uplatnení revíznych postupov v procese verejného obstarávania
 • vypracovávanie prehľadov, správy a kompletnej dokumentácie zákaziek ako aj ich archivácia
 • dodržiavanie postupov, termínov a predpisov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní
 • koordinovanie, spolupráca a súčinnosť s jednotlivými úsekmi po predložení ich požiadaviek na obstaranie príslušných zákaziek; vrátane odbornej súčinnosti pri tvorbe návrhov zmlúv
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
 • právo, ekonomika, technický odbor, obchod
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – Pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • min. 3-ročná prax na riadiacej pozícii
 • min. 5-ročná prax v oblasti zadávania zákaziek
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich vyhlášok a ovládanie procesov vo verejnom obstarávaní pri realizovaní jednotlivých druhov zákaziek
 • aktívny prístup k práci/kreativita pri riešení potrieb interných partnerov
 • plánovanie/ vedenie/ organizácia/hodnotenie zamestnancov
 • pracovné skúsenosti v štátnej alebo verejnej správe vítané
 • precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 • prirodzená autorita
 • ochota učiť sa a prijímať nové informácie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
Miesto práce:
 • Košice
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 779.00 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (4. platová trieda): základná zložka od 779,00 do 936,00 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 936,00 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • organizácia a zabezpečenie činnosti súvisiacich s procesmi verejných obstarávaní
 • samostatne vykonávanie všetkých činnosti v procesoch verejných obstarávaní
 • príprava výziev, súťažných podkladov a všetkých ostatných dokumentov v rámci zvoleného postupu zadávania zákaziek
 • vykonávanie činnosti v procese verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle platných interných predpisov
 • vybavovanie a riešenie agendy pri uplatnení revíznych postupov v procese obstarávania
 • vypracovávanie prehľadov o aktuálnom stave jednotlivých zákaziek
 • zodpovednosť za správu a kompletnú dokumentáciu zákaziek ako aj ich archiváciu
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
 • právo, ekonomika, technický odbor, obchod
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – Pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • prax v oblasti zadávania zákaziek
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • prax v oblasti zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní minimálne 2 roky
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich vyhlášok a ovládanie procesov vo verejnom obstarávaní pri realizovaní jednotlivých druhov zákaziek
 • pracovné skúsenosti v štátnej alebo verejnej správe vítané
 • ochota učiť sa a prijímať nové informácie
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
Miesto práce:
 • Košice
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 839,50 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečenie diagnostiky informačných systémov
 • zabezpečenie prevádzky používateľských pracovných staníc
 • zabezpečenie prevádzky kamerového, prístupového a dochádzkového systému
 • vykonávanie správy informačných systémov a technológií
 • zabezpečenie odbornej pomoci používateľom
 • odstraňovanie drobných hardvérových a softvérových porúch
 • vykonávanie funkcie správcu počítačovej siete
 • aktívne podieľanie sa na rozvoji informačných systémov
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
Vzdelanie v odbore
 • Informačné technológie, technický odbor
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – pokročilý
 • Microsoft Windows – Mierne pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • prax v oblasti informačných technológii
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • ochota učiť sa a prijímať nové informácie
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
Miesto práce:
 • Košice
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 839,50 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • plnenie úloh bezpečnostného technika v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • plnenie úloh technika požiarnej ochrany v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,
 • vedenie agendy OOPP, pracovných úrazov, školení v oblasti BOZP a PO, agendy rizikových činností u zamestnávateľa,
 • riadenie a riešenie problémov v krízovej situácii (pandemické opatrenia, atď.)
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
 • BOZP a PO
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • samostatnosť
 • prax v oblasti BOZP a PO min. 2 roky
 • zodpovedný prístup k práci s orientáciou na dosahovanie výsledkov
 • komunikatívnosť
 • ochota učiť sa a prijímať nové informácie
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a technika PO,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Miesto práce:
 • Spišská Nová Ves
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Predpokladaný termín nástupu
 • 01.05.2024
Mzdové podmienky (brutto)
 • 839,50 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečuje bežné prehliadky mostov a spracováva záznamy s návrhom opatrení na odstránenie zistených porúch
 • zabezpečuje bežnú údržbu mostov a zodpovedá za kvalitné vykonanie údržbových prác
 • vyjadruje sa k osadeniu cudzích zariadení na mostoch v správe zamestnávateľa
 • dozerá na riadne označenie dopravnými značkami pracovísk čiastočne alebo úplne uzavretých (pri údržbe a oprave mostov)
 • riadi, organizuje a zodpovedá za plnenie plánu mostných čiat a vedie evidenciu výkonov prác mostnej čaty
 • zodpovedá za dodržiavanie materiálno-technických noriem, predpísanej technológie a stanovených postupov pri údržbe a oprave mostov
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
Vzdelanie v odbore
 • stavebné, technický odbor
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • prax v oblasti prípravy a realizácie opráv pozemných komunikácií
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • znalosť noriem a predpisov v danom odbore
 • preukaz na práce vo výškach
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
Miesto práce:
 • Moldava nad Bodvou
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 839,50 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečuje bežné prehliadky mostov a spracováva záznamy s návrhom opatrení na odstránenie zistených porúch
 • zabezpečuje bežnú údržbu mostov a zodpovedá za kvalitné vykonanie údržbových prác
 • vyjadruje sa k osadeniu cudzích zariadení na mostoch v správe zamestnávateľa
 • dozerá na riadne označenie dopravnými značkami pracovísk čiastočne alebo úplne uzavretých (pri údržbe a oprave mostov)
 • riadi, organizuje a zodpovedá za plnenie plánu mostných čiat a vedie evidenciu výkonov prác mostnej čaty
 • zodpovedá za dodržiavanie materiálno-technických noriem, predpísanej technológie a stanovených postupov pri údržbe a oprave mostov
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
Vzdelanie v odbore
 • stavebné, technický odbor
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • prax v oblasti prípravy a realizácie opráv pozemných komunikácií
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • znalosť noriem a predpisov v danom odbore
 • preukaz na práce vo výškach
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
Miesto práce:
 • Rožňava
Druh pracovného pomeru
 • plný úväzok
Termín nástupu
 • dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
 • 839,50 EUR/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečuje bežné prehliadky mostov a spracováva záznamy s návrhom opatrení na odstránenie zistených porúch
 • zabezpečuje bežnú údržbu mostov a zodpovedá za kvalitné vykonanie údržbových prác
 • vyjadruje sa k osadeniu cudzích zariadení na mostoch v správe zamestnávateľa
 • dozerá na riadne označenie dopravnými značkami pracovísk čiastočne alebo úplne uzavretých (pri údržbe a oprave mostov)
 • riadi, organizuje a zodpovedá za plnenie plánu mostných čiat a vedie evidenciu výkonov prác mostnej čaty
 • zodpovedá za dodržiavanie materiálno-technických noriem, predpísanej technológie a stanovených postupov pri údržbe a oprave mostov
Zamestnanecké výhody, benefity
 • práca v stabilnej organizácii
 • pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálne benefity
 • notebook
 • firemný telefón
Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské vzdelanie
Vzdelanie v odbore
 • stavebné, technický odbor
Ostatné znalosti
 • MS Office (word, excel, power point) – pokročilý
Vodičský preukaz
 • B
Prax na pozícii/v oblasti
 • prax v oblasti prípravy a realizácie opráv pozemných komunikácií
Počet rokov praxe
 • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • znalosť noriem a predpisov v danom odbore
 • preukaz na práce vo výškach
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • schopnosť plánovania a organizácie práce
 • flexibilita, angažovanosť a vysoké pracovné nasadenie
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • bezúhonnosť
Náplň práce:
 • vedenie cestných motorových vozidiel a techniky na bežnú a zimnú údržbu ciest
 • vykonávanie bežnej údržby vozidla a udržiavanie prideleného vozidla v požadovanom technickom stave
 • vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest (vysprávky, čistenie komunikácií, kosenie priekop, výrub krovia a pod.)
Požiadavky na zamestnanca:
 • stredné odborné vzdelanie
 • vodičský preukaz skupiny C
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v noci
 • prax vo vedení nákladných vozidiel vítaná
 • odborná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov vítaná
Mzda:
 • 884,00 €/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (3. platová trieda / 14.stupeň) a možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od splnenia stanovených kritérií u zamestnávateľa
 • Voľné pracovné miesta v zaradení vodič cestného motorového vozidla sú na pracoviskách: Moldava nad Bodvou, Čaňa
Náplň práce:
 • vykonáva bežné a stredné opravy, výmeny a nastavenie systémov cestných motorových vozidiel a mechanizmov používaných na bežnú a zimnú údržbu ciest
 • hospodárne zaobchádza a využíva zverené a pridelené prostriedky, pracovné nástroje, náhradne diely a materiál pri opravách vozidiel a mechanizmov
 • vykonáva plánovanú a bežnú údržbu a udržiava cestné motorové vozidlá a mechanizmy v požadovanom technickom stave
 • kontroluje cestné motorové vozidlá a mechanizmy, popisuje poruchy a pripravuje návrhy na odstránenie
Požiadavky na zamestnanca:
 • stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou
 • vzdelanie v odbore oprava osobných a nákladných vozidiel
 • vodičský preukaz skupiny B, C
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • precíznosť a dôslednosť
Mzda:
 • 884,00 €/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (3. platová trieda / 14.stupeň) a možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od splnenia stanovených kritérií u zamestnávateľa
 • Voľné pracovné miesto v zaradení Automechanik je na pracovisku: Moldava nad Bodvou

Etický kódex SC KSK

Etický kódex
organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja

1. Definície a základné ustanovenia

1.1 Tento Etický kódex je záväzná norma správania sa zamestnancov organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „SC KSK“).
1.2 Cieľom uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich všestranný rozvoj regiónu Košického samosprávneho kraja a plnenie potrieb obyvateľov.
1.3 Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“).
1.4 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
1.5 Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.

2. Všeobecné zásady

2.1 Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto kódexu.
2.2
Pri výkone práce, ale aj mimo neho zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne a s úctou s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje SC KSK.
2.3 Zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.
2.4 V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by mohlo byť považované za:

 • mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),
 • bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným),
 • šikanu,
 • staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť),
 • sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie.

2.5 Zamestnanec dbá na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale aj na podujatiach, kde reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje.
2.6 Zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.

3.
Konflikt záujmov
3.1 Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.
3.2 Zamestnanec SC KSK pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 3.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov.
3.3 Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho práce, alebo na činnostiach ktoré takýto výkon obmedzujú.
3.4 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

4.
Dary a iné výhody
4.1 Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.
4.2 Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.
4.3 Akýkoľvek dar, ktorý zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.
4.4 Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.
4.5 Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.

5.
Register darov
5.1 Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený SC KSK za účelom evidencie darov a iných výhod.
5.2 Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku.

6.
Zneužitie pracovného postavenia
6.1 Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.
6.2 Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
6.3 Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.
6.4 Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktoré sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa v súlade s jeho poslaním a kompetenciami.
6.5 Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov.

7.
Oznamovacia povinnosť
7.1 Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných orgánoch iných právnických osôb.
7.2 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.

8.
Splnomocnenec pre etiku
8.1 Splnomocnenec pre etiku, je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.
8.2 Funkciu Splnomocnenca pre etiku pre SC KSK, na základe poverenia riaditeľom organizácie, vykonáva zamestnanec na pozícii manažér systému riadenia kvality a kontroly.
8.3 Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:

 • prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,
 • viesť register darov
 • prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov, o aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,
 • podávať výklad tohto Etického kódexu.

8.4 Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec.

9.
Záverečné ustanovenia
9.1 Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca SC KSK.
9.2 Za kontrolu dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán SC KSK a Splnomocnenec pre etiku.
9.3 Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom SC KSK a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle organizácie.
V Košiciach, dňa 19.12.2019

Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
Generálny riaditeľ