Mosty v správe KSK

Počet mostov v správe KSK

Zoznam mostných objektov v správe SC KSK ku dňu 28.3.2022

1

M14

Most pred mestom Kráľovský Chlmec

2

M38

Most cez miestny potok – Jaklovce

3

M44

Most cez rieku Hornád za obcou Hrabušice

4

M48

Most cez poľný kanál pred obcou Oborín

5

M64

Most cez potok Zerdeling za mestom Gelnica

6

M66

Most cez miestny potok v obci Bačkovik

7

M68

Most cez potok v obci Kečovo

8

M91

Most cez Belžanský potok za obcou Haniska

9

M96

Most pred obcou Košická Belá (D 259) k pionierskému táboru

10

M112

Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany

11

M150

Most cez potok Slovinka – Krompachy

12

M158

Most cez Laborec za obcou Krivošťany

13

M162

Most cez rieku Hnilec v osade Dobšiná – Dedinky

14

M207

Most cez Olšavu za obcou Olšovany

15

M210

Most cez Torysu pri obci Nižná Hutka

16

M213

Most cez potok v obci Koromľa

17

M219

Most cez jarok pred obcou Perín

18

M237

Most cez potok Kusinský za obcou Kusín

19

M242

Most cez odvod. kanál za obcou Nacina Ves

20

M260

Most cez potok v obci Ruský Hrabovec

21

M286

Most cez rieku Hnilec v Stratenskej doline

22

M294

Most cez potok Terebľa v obci Slivník

23

M295

Most cez potok pred obcou Petrovce pri Sobranciach

24

M314

Most cez Javorový potok za obcou Kašov

25

M338

Most cez kanál pred križovatkou s cestou 553024

26

M350

Most cez potok pred obcou Čierne Pole

27

M366

Most cez rieku Bodvu pred obcou Žarnov

28

M368

Most cez Remetský potok za obcou Poruba p/V

29

M380

Most cez miestny potok pred obcou Hrašovík

30

M386

Most cez potok Belá (D253) pred obcou Košická Belá

31

M404

Most cez Trnavský potok Trnava pri Laborci

32

M415

Most cez Čremošný potok pred obcou Drnava

33

M423

Most cez rieku Hnilec v obci Mlynky

34

M424

Most cez Štítnický potok v obci Štítnik

35

M462

Most cez miestny potok v obci Opiná

36

M483

Most cez kanál pred obcou Budince

37

M496

Most cez potok za obcou Košická Belá

38

M506

Most cez Vinianský potok Vinné

39

M516

Most za obcou Zemplín

40

M524

Most cez miestny potok v obci Malá Bara

41

M531

Most cez potok pred obcou Slavošovce

42

M547

Most cez potok Žehrica v obci Spišské Vlachy

43

M556

Most cez rieku Ortov pred obcou Veľké Kapušany

44

M557

Most cez potok Zlatník

45

M559

Most cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce

46

M579

Most cez jarok za obcou Čaňa

47

M589

Most cez Levočský potok pred obcou Danišovce

48

M614

566002- 004 Most cez potok v obci Inovce

49

M627

Most cez mŕtve rameno Latorice za obcou Veľké Kapušany

50

M633

566002- 001 Most cez potok Podhoroďský pred obcou Beňatina

51

M647

Most cez miestny potok v obci Veľká Bara

52

M663

Most cez bezmenný potok pred obcou Gočaltovo

53

M666

Most cez potok Helmec v obci Egreš

54

M669

Most cez Štvrtocký potok pred obcou Spišské Tomášovce

55

M671

Most cez miestny potok v obci Bukovec

56

M683

Most cez rieku Bodvu v obci Budulov

57

M686

Most cez horský potok pred obcou N. Huta

58

M687

Most cez Jenkovský potok v obci Nižné Nemecké

59

M721

Most cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa

60

M725

Most cez potok Peklisko – Olcnava

61

M737

549_002 Most cez potok Smolník pri škole – Smolnícka Huta

62

M746

Most cez miestny potôčik Hnilčík

63

M753

Most cez potok za obcou Kecerovské Pekľany

64

M758

Most cez potok v obci Jasov

65

M772

Most cez Kojšovský potok za obcou Veľký Folkmár

66

M795

Most cez potok Rumanová v obci Opatka

67

M823

Most pred obcou Kravany

68

M836

Most cez horský potok hranica okresu Košice / SNV

69

M839

Most cez miestny potok v obci Iliašovce

70

M852

Most cez Nováčanský potok v obci Nováčany

71

M854

Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Košická Belá (býv. Košické Hámre)

72

M861

Most cez rameno rieky Latorica pred obcou Veľké Kapušany

73

M873

Most cez potok Korytnica za obcou Markušovce

74

M883

553036- 002 Most za obcou Bieľ

75

M894

Most cez Herľanský potok v obci Žírovce

76

M912

Most cez potok pred obcou Svätuš

77

M917

553047- 001A Most nad železničnou traťou

78

M922

Most cez záchytný kanál pred obcou Jenkovce

79

M946

Most cez poľný kanál pred obcou Kr. Chlmec

80

M952

Most cez potok v Košickej Belej

81

M953

Most cez Klčovský potok pred obcou Bystrany

82

M957

Most cez Jovsanský potok pred obcou Hnojné

83

M967

Most cez Slatvinský potok pred obcou Slatvina

84

M970

Most nad železničnou traťou za obcou Slanec

85

M991

Most cez miestny potok v obci Družstevná pri Hornáde

86

M1001

Most cez odvodňovací kanál za obcou Mokrance

87

M1010

Most cez miestny potok za obcou Buzica

88

M1019

Most cez jarok za obcou Byster

89

M1021

Most pred obcou Nižný Klátov

90

M1027

Most cez rameno jazera Ortov za os. Ortov

91

M1029

Most cez potok Duša za obcou Hatalov

92

M1051

Most cez potok Trnávka za mestom Trebišov

93

M1061

Most cez rieku Hornád – Chrasť nad Hornádom

94

M1065

Most cez rieku Slaná za obcou Vlachovo

95

M1077

Most cez miestny potok v obci Moravany

96

M1093

Most cez horskú bystrinu Košická Belá

97

M1097

Most pred obcou Hosťovce

98

M1100

Most cez rameno potoka Okna v obci Ruskovce

99

M1121

Most cez kanál pred obcou Nižná Rybnica

100

M1126

Most cez potok Háj pred obcou Hačava

101

M1129

Most cez Bystrý potok pred obcou Švedlár

102

M1149

Most cez potok Uhorná – Uhorná

103

M1150

Most cez potok Slaný za obcou Hodkovce

104

M1166

Most cez potok Čremošná za obcou Drnava

105

M1193

Most cez potok Čierna voda v obci Kusín

106

M1199

Most cez Zlatný potok v meste Medzev

107

M1201

Most cez Slatvinský potok – Slatvina

108

M1212

Most cez potok Bradlá za obcou Slanec

109

M1222

Most cez potok Stará Voda v osade V. Hrable

110

M1230

Most cez Chrastianský potok za obcou Vajkovce

111

M1234

Most cez potok Ternavka za obcou Sečovce

112

M1258

Most cez potok pred obcou Keceľovce

113

M1266

Most cez mlynský náhon v obci Kostoľany nad Hornádom

114

M1269

Most cez potok za obcou Slanec

115

M1301

Most cez potok Eveteš v obci Jablonov

116

M1307

Most cez potok za obcou Opina

117

M1324

Most cez rieku Hornád v obci Kluknava

118

M1327

Most cez potok Helmec

119

M1330

Most cez Kráľovecký potok v obci Ploské

120

M1347

Most cez potok v obci Pača

121

M1360

Most cez Olšavu v obci Kecerovské Kostoľany

122

M1374

Most cez potok Lipovec v obci Kristy

123

M1410

Most cez miestný potok v meste Medzev

124

M1417

553048- 003 Most za žel. priecestím Onča

125

M1438

Most cez Banský potok v obci Žakárovce

126

M1439

Most cez Bodvu za obcou Turňa nad Bodvou

127

M1475

Most cez Novačanský potok pred obcou Paňovce

128

M1482

Most cez potok Remecký Remetské Hamre

129

M1483

Most cez kanál za obcou Veľké Kapušany

130

M1502

Most cez rieku Slaná pred obcou Bretka

131

M1510

Most cez rieku Laborec pred obcou Vojany

132

M1517

Most cez potôčik pred obcou Prakovce

133

M1528

Most cez Dobšinský potok v obci Dobšiná

134

M1543

Most cez potok v obci Gemerská Panica

135

M1568

Most cez miestný potok v obci Turňa nad Bodvou

136

M1601

Most cez potok Trstianka za obcou Bunetice

137

M1607

Most cez miestny potok pred obcou Belža

138

M1608

Most cez rieku Laborec v km 0,504

139

M1613

Most cez potok Bačkovský za obcou Višňov

140

M1615

Most cez jarok za obcou Gemerská Hôrka

141

M1621

Most cez rieku Hnilec v obci Stratená

142

M1623

Most cez záchytný kanál za obcou Bežovce

143

M1634

Most cez rieku Hornád v obci Družstevná pri Hornáde

144

M1636

Most cez potok v obci Kráľovce

145

M1640

Most cez rieku Torysa pred obcou Vyšná Hutka

146

M1645

Most cez miestny potok pri obci Rešica

147

M1650

Most cez potok Dubnica, Novoveská Huta

148

M1653

Most cez Hrišovský potok – Hrišovce

149

M1654

Most cez rieku Olšavu v obci Opina

150

M1667

Most cez rieku Hornád v meste Spišská Nová Ves

151

M1683

Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany

152

M1687

Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza

153

M1700

Most cez Jenkovský kanál za obcou Jenkovce

154

M1716

Most č. 050175-2 na ceste č. III/050175 Háj – Hačava

155

M1731

Most cez miestny potok v obci Kecerovské Kostoľany

156

M1738

Most cez potok Zlatník – Chrasť nad Hornádom

157

M1739

Most cez rieku Olšavu za obcou Opiná

158

M1748

Most cez potok Okná Veľká Rybnica

159

M1749

Most cez potok Čremošná pri obci Lúčka

160

M1765

Most cez Dobšinský potok v osade Zábava – Píla

161

M1770

555003- 001 Most cez rieku Laborec za obcou Stretavka

162

M1772

Most cez kanál na štátnej hranici za obcou Veľký Kamenec

163

M1773

Most cez Chrastňanský potok pred obcou Vajkovce

164

M1794

Most cez potok v obci Lesné

165

M1814

Most cez poľný kanál v obci Tušická Nová Ves

166

M1828

Most cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce

167

M1843

Most cez potok Ternavka v obci Vojčice

168

M1873

Most cez Horský potok v obci Brzotín

169

M1874

Most cez melioračný odpad za obcou Kožuchov

170

M1884

Most cez Idanský potok v obci Veľká Ida

171

M1899

Most cez kanál pred obcou Blatné Remety

172

M1910

Most nadcestie trať ČSD Košice – Žilina

173

M1911

Most pred obcou Košicka Bela (D251)

174

M1923

Most cez Štóssky potok pred obcou Štós

175

M1935

Most cez odvodňovací kanál pred obcou Zemplínske Jastrabie

176

M1948

Most cez rieku Olšavu pred obcou Vyšná Myšľa

177

M1953

Most cez rieku Hornád v obci Kolinovce

178

M1987

Most cez rieku Slaná pred obcou Gombasek

179

M2039

Most cez Olšinský potok pred obcou Kristy

180

M2055

Most pred obcou Nižný Klátov

181

M2069

Most cez potok pred obcou Borša

182

M2081

Most cez potok Čremošná v obci Kováčová

183

M2090

Most cez miestny potok v obci Dvorníky

184

M2107

Most cez miestny potok v obci Rakovec

185

M2117

Most cez Podhoroďskú vodu v obci Podhoroď

186

M2119

Most cez potok Štítnik v obci Štítnik

187

M2121

Most cez potok Torokv obci Ždaňa

188

M2122

Most za obcou Myslava

189

M2126

Most cez miestny potok za obcou Buzica

190

M2138

Most cez potok Bukovina v obci Ploské

191

M2143

Most cez potok na rázcestí do obce Hanková

192

M2147

Most cez občasný potok pri obci Lipovník

193

M2154

555001- 001 Most cez kanál za obcou Jastrabie Čečehov

194

M2169

Most cez miestny potok za obcou Poproč

195

M2190

Most cez rieku Slaná v obci Plešivec

196

M2197

Most medzi obcami Šamudovce – Vrbnica

197

M2210

Most za obcou Novosad

198

M2216

Most v obci Vyšné Nemecké

199

M2226

Most cez miestny potok Štítnik

200

M2230

Most nad žel. traťou Košice – Žilina v obci Kysak

201

M2243

Most cez potok Helmec pri obci Nižný Žipov

202

M2262

Most cez potok Duša Budkovce

203

M2264

Most cez potok Vašustka pred obcou Nižný Klátov

204

M2274

Most cez potok v obci Dlhá Lúka

205

M2296

Most cez miestny potok pred obcou Zlatá Idka

206

M2307

Most cez Slatvinský potok pred obcou Slatvina

207

M2312

554001- 001 Most cez poľný kanál pred obcou Bôľ

208

M2328

Most cez potok pred obcou Sokoľ

209

M2338

553036- 001 Most cez kanál Kopoňa za obcou Bačka

210

M2345

Most cez potok Roňva za obcou Michaľany

211

M2374

Most cez potok Trstianka za obcou Čižatice

212

M2380

Most cez rieku Hornád – Spišské Vlachy

213

M2387

Most cez potok za obcou Rakovec nad Ondavou

214

M2415

Most cez melioračný kanál za obcou Mokrance

215

M2421

Most cez miestny potok v obci Šemša

216

M2431

Most cez potok pred obcou Michaľany

217

M2432

Most – nadcestie cez cestu II/533 v meste Spišská Nová Ves

218

M2472

Most cez rieku Topľu za obcou Božčice

219

M2473

Most cez jarok pred obcou Perín

220

M2479

Most cez bažinu v lese za obcou Veľké Kapušany

221

M2487

Most cez poľný kanál pred obcou Michaľany

222

M2496

Most cez potok Martinkov, Gemerská Poloma

223

M2526

Most cez potok Balky za obcou Nová Polhora

224

M2542

Most cez potok Drožník pred obcou Bidovce

225

M2558

Most cez zrážkový potok v obci Čižatice

226

M2572

Most cez Porubský potok za obcou Jovsa

227

M2575

Most cez rieku Bodva pred obcou Debraď

228

M2598

554019- 001 Most cez poľný kanál pred obcou Malčice

229

M2624

Most cez Bodvu pred osadou Bodoka

230

M2637

Most cez Sobranecký potok za obcou Blatná Polianka

231

M2645

Most cez potok v obci Košická Belá

232

M2662

Most cez miestny potok v obci Ruský Hrabovec

233

M2663

Most cez potok Stržný za obcou Ruský Hrabovec

234

M2677

Most cez melioračný odpad pred obcou Dvorianky

235

M2680

Most cez miestny potok pred kostolom – Švedlár

236

M2681

Most cez potok Lukavec za obcou Ruskovce

237

M2737

Most cez potok pred obcou Kováčová

238

M2738

Most pred obcou Dlhá Ves

239

M2747

Most cez miestny potok v obci Nižný Klátov

240

M2760

Most cez miestny potok v obci Rakovec nad Ondavou

241

M2766

Most cez miestny potok v obci Čižatice

242

M2768

Most cez potok za obcou Moldava

243

M2774

Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik

244

M2788

Most nad žel. traťou Košice – Čierna nad Tisou pred obcou Nižná Myšľa

245

M2791

Most cez potok Klokočovský v obci Klokočov

246

M2809

Most cez potok za obcou Kystá

247

M2820

Most cez miestny potok v obci Belža

248

M2822

Most cez kanál Konotope pred obcou Buzica

249

M2832

Most cez umelý jarok za obcou Ždaňa

250

M2834

Most pred obcou Košická Belá (D262)

251

M2840

555001- 003 Most cez kanál za obcou Jastrabie

252

M2859

Most cez potok Uhorná – Smolník

253

M2861

Most cez poľný kanál pred obcou Topoľany

254

M2865

Most cez rameno Bodvy v obci Turnianska Nová Ves

255

M2906

Most cez Sobranecký potok pred obcou Ostrov

256

M2940

554001- 002 Most cez poľný kanál za obcou Vojka

257

M2946

Most cez miestny potok za obcou Komárovce

258

M2975

Most cez miestny potok v obci Mokrance

259

M3003

050143- 004 Most cez potok Muráňka v obci Bretka

260

M3032

Most cez miestny potok v Stankovciach

261

M3037

Most cez rieku Hnilec v obci Mníšek nad Hnilcom

262

M3039

553051- 003 Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín

263

M3042

Most cez potok Duša za obcou Hatalov

264

M3056

Most cez potôčik pri osade Štefánska Huta

265

M3061

553047- 004 Most cez Kopaný jarok pred osadou Nový Majer

266

M3064

553048- 001 Most pred žel. priecestím Onča

267

M3088

Most cez železničné vlečky za obcou Vojany

268

M3089

Most cez potok Uhorná pred obcou Smolník

269

M3126

Most cez kanál v Moravanoch

270

M3131

Most cez potok Brusník v obci Smižany

271

M3139

Most cez poľný kanál pred obcou Malá Raškovce

272

M3140

Most v obci Veľký Folkmár

273

M3155

Most cez potok Tichá voda pred obcou Henclová

274

M3191

Most cez kanál za obcou Plešany

275

M3207

Most cez kanál pri mliekarni v Kráľovskom Chlmci

276

M3211

Most cez Cimermanský potok za obcou Margecany

277

M3214

Most cez potok Trnava za obcou Sečovce

278

M3215

Most cez Sobranecký potok v obci Horňa

279

M3216

Most v obci Veľké Ozorovce

280

M3219

Most cez potok Čečanka za obcou Mokrance

281

M3261

Most cez potok Patakaľ v obci Kuzmice

282

M3275

Most cez potok Močidlo v obci Rudník

283

M3283

Most cez rieku Torysu v obci Beniakovce

284

M3306

Most cez Železný potok za obcou Nálepkovo

285

M3309

Most cez horský potok pred obcou Nový Salaš

286

M3311

Most cez potok Byšta pred obcou Byšta

287

M3331

Most cez poľný kanál pred obcou Božčice

288

M3340

Most cez Hornád v obci Malá Lodina

289

M3361

Most cez jarok v obci Žarnov

290

M3383

Most cez potok Číža pred obcou Zemplínska Teplica

291

M3386

Most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce

292

M3394

Most č. 050175-4 na ceste č. III/050175 Háj – Hačava

293

M3395

Most cez miestny potok v obci Sečovce

294

M3399

Most cez potok Okna v obci Ruskovce

295

M3406

Most cez bažinu pred obcou Zatín

296

M3429

Most cez Rudňanský potok za obcou Rudňany

297

M3465

Most cez potok Duša pred obcou Pusté Čemerné

298

M3469

Most cez Bodvu v obci Turnianska Nová Ves

299

M3473

Most cez mlynský náhon v obci Malá Ida

300

M3482

Most cez miestny potok Košická Belá

301

M3497

Most za obcou Sliepkovce

302

M3500

Most cez rieku Hornád v obci Markušovce

303

M3503

Most cez potôčik pred obcou Prakovce

304

M3523

Most cez Trakanský odpad za obcou Biel

305

M3531

Most cez potok Veľká Debra pred obcou Lesné

306

M3534

555002- 001 Most cez kanál pred obcou Senné

307

M3540

Most cez Viňanský potok za obcou Vinné

308

M3546

Most cez rieku Uh v obci Vysoká nad Uhom

309

M3554

Most cez poľný jarok za obcou Zemplínske Jastrabie

310

M3575

Most cez Taubnický potok – SNV

311

M3586

Most cez miestny potôčik v obci Helcmanovce

312

M3589

Most pred obcou Košická Belá (D254)

313

M3617

Most cez rieku Torysa pred obcou Byster

314

M3625

Most cez porubský potok v obci Porúbka

315

M3628

Most cez miestny potok – Kluknava

316

M3629

Most cez Radský odpad za obcou Veľký Kamenec

317

M3639

Most cez potok Bandt za obcou Markušovce

318

M3660

Most cez rieku Hnilec – Nálepkovo

319

M3666

Most nadchod cez ČSD trať č. 44 v obci Dobrá

320

M3671

Most cez potok Lodina za Sp. Hrušovom

321

M3689

Most cez bažinu v lese za obcou Veľké Kapušany

322

M3722

Most cez rieku Slaná pred obcou Rejdová

323

M3729

Most cez rieku Hornád – Spišská Nová Ves

324

M3739

Most cez potok Belá za obcou Košická Belá (D258)

325

M3741

Most cez miestny potok v Bohdanovciach

326

M3760

Most cez potok Oslaž pred obcou Rozhanovce

327

M3801

Most cez potok v obci Slavošovce

328

M3812

Most nad železničnou traťou v obci Bohdanovce

329

M3837

Most cez miestny potok pred obcou Kravany

330

M3841

Most cez kanál za obcou Veľký Horeš

331

M3851

Most cez miestny potok – Iliašovce

332

M3871

Most cez Rudňanský potok – Rudňany

333

M3892

Most cez potok Kút v obci Staré

334

M3896

Cestný nadjazd nad železničnou traťou

335

M3897

Most cez potok v obci Vyšná Slaná

336

M3902

Most cez potok Brusník v meste Spišská Nová Ves

337

M3906

Most cez potok Hrabovec pred obcou Boliarov

338

M3907

Most Spišská Nová Ves – zdravotnícky areál

339

M3918

Most za obcou Čakanovce

340

M3929

Most cez kanál za obcou Z. Široká

341

M3938

Most cez miestny potok v obci Tepličany

342

M3961

Most cez úzkokoľaj. vlečku do tehelne v Jasove

343

M3994

Most cez Lesný potok za obcou Cejkov

344

M4007

Most cez miestny potok v obci Skároš

345

M4016

566003- 004 Most cez potok pred obcou Ruská Bystrá

346

M4047

Most cez rieku Torysu v obci Ploské

347

M4060

Most cez potok Medvedie – Hnilec

348

M4073

Most cez miestny potok v obci Zlatá Idka

349

M4105

Most cez Železný potok pri obci Hnilčík

350

M4123

Most cez rieku Slaná v meste Rožňava

351

M4129

Most cez potok Hnilca v meste Spišská Nová Ves

352

M4137

Most cez miestny potok v obci Skároš

353

M4153

Most cez stojacu vodu za obcou Péder

354

M4164

Most cez Trstianský potok v obci Trstené pri Hornáde

355

M4212

Most cez potok v obci Kružná

356

M4214

Most cez jarok pred obcou Malá Vieska

357

M4215

Most cez rieku Hornád pred obcou Kysak

358

M4223

Most nadcestie ČSD trať č. 40 Košice – Žilina za obcou Kluknava

359

M4225

Most cez potok Teplica v obci Zempl. Teplica

360

M4239

Most cez miestny potok, Plechotice

361

M4249

Most cez Bodvu za osadou Bodoka

362

M4261

Most cez bezmenný potok za mestom Krompachy

363

M4280

Most cez rieku Konotope pred obcou Janík

364

M4294

Most cez kanál za obcou Veľké Revištia

365

M4307

Most cez horský potok pred obcou Krh. Podhradie

366

M4314

Most cez potok Branisko – Žehra

367

M4319

Most cez záchytný kanál za obcou Lekárovce

368

M4352

Most cez suchú priekopu pred obcou Bohúňovo

369

M4356

Most cez potok Čierna Voda za obcou Stretava

370

M4360

Most cez Cigánský potok v obci Čierna Lehota

371

M4361

Most pri obci Košická Belá (D256)

372

M4369

Most cez záchytný kanál pred obcou Komárovce

373

M4392

Most cez potok Kohút v obci Čierna Lehota

374

M4394

Most cez potok Brúsnik za mestom Spišská Nová Ves

375

M4426

Most cez potok Slovinka za mestom Krompachy

376

M4438

Most cez potok v obci Lúčka

377

M4443

Most cez potok Bolky v obci Laškovce

378

M4444

Most cez rieku Hnilec v osade Maria Huta

379

M4449

Most cez potok pred obcou Kluknava

380

M4502

Most cez potok Olšavica – Spišské Vlachy

381

M4506

Most cez miestny potok v obci Kuzmice

382

M4516

Most cez potok Udoč pri žel. zast. Čičerovce

383

M4537

Most cez potôčik pred obcou Mníšek nad Hnilcom

384

M4574

Most cez potok v obci Honce

385

M4612

Most cez potok Háj za obcou Háj

386

M4614

Most cez Jamnický potok

387

M4617

Most cez rieku Hnilec v obci Švedlár

388

M4634

Most cez potok Železný v obci Hnilčík

389

M4635

Most cez rieku Hnilec za obcou Švedlár

390

M4639

Most cez miestny potok v obci Zemplínske Jastrabie

391

M4649

Most cez rieku Olšavu pred obcou Ždaňa

392

M4657

Most cez miestny potok v obci Sokoľany

393

M4663

Most cez potôčik v obci Helcmanovce

394

M4664

Most cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša

395

M4674

Most nad diaľnicu na št. ceste III/0689 v km 0,75057

396

M4697

Most cez rieku Hnilec v obci Mlynky

397

M4699

Most cez potok Kufertgrund – Švedlár

398

M4732

Most cez rieku Uh pred obcou Pavlovce nad Uhom

399

M4755

Most cez miestny potok v obci Olšovany

400

M4779

Most cez kanál Kalčava na štátnej hranici s MR

401

M4780

Most cez potok v obci Lipovník

402

M4786

Most cez potok pred obcou Gočaltovo

403

M4790

Most cez kanál pred obcou Strážne

404

M4797

Most cez potok Torozkov pred obcou Sejkov

405

M4799

Most cez potok Hrabovec zy obcou Rankovce

406

M4839

Most cez potok v obci Rochovce

407

M4845

Most cez záchytný kanál pred obcou Nižná Rybnica

408

M4854

Most cez potok pred obcou Cejkov

409

M4871

Most cez potôčik v osade Zimné

410

M4884

Most za obcou Lastomír

411

M4885

Most cez miestny potok za obcou Rešica

412

M4896

Most cez potok Odorica pred obcou Danišovce

413

M4922

Most cez potok Telegrunt – Krompachy

414

M4923

Most cez potok Udoč pred obcou Čičarovce

415

M4939

Most cez potok pred obcou Dlhá Ves

416

M4946

Most cez odvodňovací kanál pred obcou Zemplínske Jastrabie

417

M4948

Most cez potok v obci Lesné

418

M4951

Most cez potok Oľšavka – Oľšavka

419

M4953

Most cez Hlboký potok pred obcou Nižné Nemecké

420

M4957

Most cez potok Chlmec pred obcou Hrčeľ

421

M4959

Most cez rieku Hornád v osade Sopotnica

422

M4972

Most cez potok v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

423

M4980

Most cez rieku Slaná v obci Brzotín

424

M5003

Most cez rieku Slaná v obci Vyšná Slaná

425

M5005

Most cez potok za obcou Malá Lodina

426

M5012

Most cez Hrišovský potok – Hrišovce

427

M5017

Most cez melioračný kanál za obcou Mokrance

428

M5018

Most cez rieku Hornád pred obcou Olcnava

429

M5020

Most cez Hrabušický potok – Hrabušice

430

M5022

Most cez potok pred obcou Závadka

431

M5060

Most cez miestny potok – Helcmanovce

432

M5084

Most cez Sokoľanský potok v obci Seňa

433

M5114

Most cez potok pred obcou Nižný Čaj

434

M5131

566003- 003 Most cez potok pred obcou Ruská Bystrá

435

M5144

Most cez potok Tisaňov pred obcou Bohdanovce

436

M5146

Most cez miestný potok – Kolinovce

437

M5168

Most cez potok Helmec pred obcou Čelovce

438

M5170

Most za obcou Zemplínsky Branč

439

M5194

Most cez potok Kašín pred obcou Zemplínská Teplica

440

M5199

Most cez miestny potok v obci Chrastné

441

M5200

Most cez miestny potok v obci Boliarov

442

M5204

Most cez Kobeliarovský potok v obci Nižná Slaná

443

M5206

Most cez poľný potok pred obcou Oborín

444

M5218

Most cez potok Rybka v obci Poruba pod Vihorlatom

445

M5234

Most cez miestny potok v obci Paňovce

446

M5262

Most cez Hrišovský potok za obcou Richnava

447

M5279

Most cez horský potok za osadou Huta

448

M5289

Most cez Tibavský potok pred obcou Vojnatina

449

M5311

Most cez Zimný potok pred obcou Uhorná

450

M5320

Most cez Belžanský potok za obcou Seňa

451

M5321

Most cez rieku Slaná v obci Nadabula

452

M5337

Most cez Kojšovský potok – Kojšov

453

M5345

Most cez potok Bystrý pred obcou Rolová Huta

454

M5356

Most cez Štvrtocký potok pred obcou Letanovce

455

M5358

555001- 002 Most cez kanál za obcou Čečehov

456

M5363

Most cez miestný potok v obci Veľká Trňa

457

M5367

Most cez rieku Roňva v Slovenskom Novom Meste

458

M5368

Most cez kanál za mestom Trebišov

459

M5425

Most cez rieku Bodva v Moldave n/B

460

M5431

Most cez občasný potok pri obci Nadabula

461

M5462

Most cez miestny potok v obci Jasov

462

M5467

Most cez Zimný potok – Hnilčík

463

M5470

Most cez potok Brúsnik v obci Smižany

464

M5479

Most cez miestny potok v obci Ruskov

465

M5486

Most cez rieku Slaná v obci Nižná Slaná (závod)

466

M5487

Most cez rieku Latorica pri obci Leles

467

M5504

Most cez kanál za obcou Kráľovský Chlmec

468

M5523

Most cez miestny potok v obci Kapušianské Kľačany

469

M5552

Most vodná nádrž Ružín – Folkmárský potok Jaklovce

470

M5556

Most cez potok pred obcou Medzev

471

M5560

Most cez potok Slovinka v meste Krompachy

472

M5580

555003- 002 Most cez kanál za obcou Stretavka

473

M5586

Most cez potok Fluder za obcou Slanské Nové Mesto

474

M5599

Most cez poľný jarok za obcou Novačany

475

M5602

Most cez kanál za obcou Nižná Rybnica

476

M5625

Most cez poľný kanál za obcou Parchovany

477

M5636

Most cez potok za obcou Byster

478

M5642

Most medzi obcami Dvorianky a Tušická Nová Ves

479

M5655

Most cez miestny potok v obci Rudník

480

M5656

Most cez potok Vagašský za obcou Budkovce

481

M5657

Most cez miestny potok v obci Suché

482

M5676

Most cez rieku Hornád pred obcou Ždaňa

483

M5679

Most cez miestny potok – Markušovce

484

M5691

Most cez Bodvu v obci Hosťovce

485

M5706

Most cez potok Hyľov za obcou Rozhanovce

486

M5712

Most cez rieku Roňva v obci Kuzmice

487

M5717

Most cez kanál v obci Tušice

488

M5724

Most cez potôčik – Helcmanovce

489

M5726

Most cez Svinický potok pred obcou Ďurkov

490

M5734

Most cez rieku Uh v obci Lekárovce

491

M5752

Most cez potok z Hluchej doliny v osade Huta

492

M5753

Most cez záchytný kanál pred obcou Kristy

493

M5760

Most cez potok Rudník pri osade N. Hrable

494

M5790

Most cez potok v obci Štítnik

495

M5793

Most cez Železný potok

496

M5815

Most cez Krahovský potok v obci Priekopa

497

M5827

Most cez kanál v obci Rakovec nad Ondavou

498

M5835

Most cez potok Batovec v obci Rakovec nad Ondavou

499

M5844

Most cez Lesný potok za obcou Cejkov

500

M5854

Mosty cez potok Slaný pred obcou Baškovce

501

M5925

Most cez potok Ida pred obcou Zlatá Idka

502

M5927

Most – mlynský náhon za obcou Švedlár

503

M5943

Most cez potok Tichá voda pred Nálepkovom

504

M5949

Most pri obci Košická Belá (D255)

505

M5950

Most cez potok Smolník pred obcou Smolnícka Huta

506

M5991

Most cez potok pred mestom Strážske

507

M5993

Most cez potok pred obcou Budkovce

508

M6027

Most cez potok Turský v obci Zbudza

509

M6039

Most cez Strážnický potok pred obcou Závadka

510

M6042

Most pred mestom Veľké Kapušany

511

M6045

Most cez Herľanský potok v obci Herľany

512

M6053

Most cez miestny potok pred obcou Margecany

513

M6071

Most cez miestny potok v obci Košická Belá

514

M6081

Most cez potok Izra za obcou Kazimír

515

M6122

Most cez kanál pred obcou Úbrež

516

M6132

Most cez potok za osadou N. Huta

517

M6141

Most cez potok v obci Blatná Polianka

518

M6200

Most cez rieku Hnilec v obci Hnilec

519

M6219

Most cez potok Temavka v obci Sečovce

520

M6228

Most cez rameno Hornádu za obcou Čaňa

521

M6229

Most cez rieku Hnilec v obci Nálepkovo

522

M6234

Most cez potok pred obcou Slančík

523

M6237

Most cez miestny potok v obci Opiná

524

M6258

Most cez Levočský potok v obci Harichovce

525

M6259

Most cez miestny potok v obci Kysak

526

M6261

Most cez potok Breznický pred obcou Vojnatina

527

M6269

Most cez potok Čremošná pred obcou Drnava

528

M6275

Most cez miestny potok v obci Rožňavské Bystré

529

M6283

Most cez poľný kanál za mestom Veľké Kapušany

530

M6292

Most cez Kobeliarovský potok v obci Kobeliarovo

531

M6324

Most cez miestny potok v obci Hodkovce

532

M6337

Most cez Železný potok v obci Hnilčík

533

M6349

Most cez potok Tichá voda pred obcou Henclová

534

M6362

Most cez potok Okna pred obcou Blatná Polianka

535

M6366

Most cez odvodňovací kanál pred obcou Perín

536

M6390

Most cez Dolinský potok , okresná hranica Prešov – SNV

537

M6391

Most cez potok Grollenzeif v osade Mária Huta

538

M6396

Most cez Ardovský potok pred odbočkou do obce Ardovo

539

M6397

Most cez kanál Mano za obcou Parchovany

540

M6415

Most cez potok Duša za obcou Hatalov

541

M6444

Most cez potok Cecejec v obci Malé Ozorovce

542

M6445

Most cez potok za obcou Krásnohorské Podhradie

543

M6446

Most cez rieku pri obci Bohúňovo

544

M6447

Most cez potok Vydumanec pred obcou Šemša

545

M6471

Most cez rieku Hornád za obcou Vítkovce

546

M6486

Most cez potok Čremošná pred obcou Lúčka

547

M6511

Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár

548

M6513

Most pred obcou Hačava

549

M6531

Most cez potok Jedlovec pred obcou Opina

550

M6534

Most cez potok Myslina pred obcou Poruba p. V.

551

M6554

Most cez nápustný kanál na Zempl. Šírave – ľavý pás

552

M6567

Most cez miestny potok v Rankovciach

553

M6577

Most cez rieku Hnilec v obci Prakovce

554

M6581

Most – potôčik pred obcou Helcmanovce

555

M6588

Most cez potok Jovsanský v obci Hnojné

556

M6603

Most cez Fekišovský odpad pred obcou Bunkovce

557

M6605

Most cez potok Drázusz v meste Rožňava

558

M6615

Most cez miestny potok Slovinky

559

M6642

Most cez potok v obci Kazimír

560

M6663

Most cez potok Hankovský v obci Roštár

561

M6688

Most cez rieku Hnilec a žel. trať – Gelnica

562

M6698

Most cez horský potok pred mestom Krompachy

563

M6699

Most cez potok Hnilec – na stanicu ľad. Jaskyňa

564

M6704

Most cez potok pred obcou Pašková

565

M6711

Most cez miestny potok v obci Zlatá Idka

566

M6714

Most – nadcestie cez ŽSR za mestom Spišská Nová Ves

567

M6716

Most cez potok pred obcou Michaľany

568

M6728

Most cez mlynský náhon

569

M6735

Most cez miestny potok pred obcou Ruský Hrabovec

570

M6751

Most cez Železný potok Hnilčík

571

M6770

Most cez kanál pred obcou Bunkovce

572

M6794

566003- 002 Most cez potok na lúkach pred obcou Ruská Bystrá

573

M6850

Most cez miestny potok v Zlatej Idke

574

M6860

Most cez nápustný kanál do Zempl. Šíravy

575

M6866

Most cez potok v obci Mokrance

576

M6874

Most cez rieku Torysu pri obci Vajkovce

577

M6908

Most cez potok Surovec – III. Hamor

578

M6936

Most cez kanál Mano pred obcou Dvorianky

579

M6938

Most cez Vydriensky potok – Hrabušice

580

M6945

Most cez miestny potok za obcou Poproč

581

M6947

Most cez Bodvu za obcou Budulov

582

M6977

Most cez jarok v obci Janík

583

M6989

Most cez miestny potok v obci Kostoľany nad Hornádom

584

M6993

Most cez kanál pred obcou Veľké Raškovce

585

M7002

Most cez horský potok pred obcou Štós

586

M7007

Most v obci Markuška

587

M7009

Most cez potok pred obcou Michaľany

588

M7025

Most cez potok Duša pred obcou Drahňov

589

M7051

Most cez potok za obcou Tuhrina

590

M7063

Prepadový kanál priehrady Ružín

591

M7064

Most cez potok Bela – Krompachy

592

M7068

Most cez potok Odorica

593

M7069

Most cez potok v obci Malá Lodina

594

M7077

Most cez potok Branisko v osade Spišské Vlachy – Dobrá Vôľa

595

M7088

Most cez potok Brusnik pred obcou Teplička

596

M7093

Most cez potok Duša v obci Topoľany

597

M7100

Most cez potok Háj v obci Turňa nad Bodvou

598

M7107

Most cez Gočaltovský potok v obci Rozložná

599

M7122

Most cez miestny potok v obci Perín

600

M7124

Most cez jarok za obcou Ďurkov

601

M7142

Most cez horský potok pred obcou Herľany

602

M7151

Most cez Hrušovský potok Spišský Hrušov

603

M7170

Most cez záchytný kanál pred obcou Záhor

604

M7173

Most cez rieku Olšavu v obci Opina

605

M7184

Most cez rieku Slaná v obci Plešivec

606

M7185

Most cez potok v obci Jasov

607

M7217

Most cez Čremošný potok v obci Lipovník

608

M7228

Most cez potok pred obcou Ochtiná

609

M7232

Most cez potok Syrový za obcou Choňkovce

610

M7265

Most cez Slatvinský potok pri obci Slatvina

611

M7266

Most na priehrade Ružín

612

M7288

Most cez kanál za obcou Kráľovský Chlmec

613

M7317

Most cez horský potok pred obcou Uhorná

614

M7323

Most cez bažinu v obci Rad

615

M7326

Most cez Železný potok – Hnilčík

616

M7342

Most cez potok Helmec pred obcou Zempl. Teplica

617

M7350

Most cez potok Háj v obci Turňa nad Bodvou

618

M7358

Most cez potok Brusnik pred obcou Spišské Tomášovce

619

M7366

Most cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto

620

M7371

Most – nadcestie cez ŽSR v obci Prakovce

621

M7380

Most cez Železný potok Hnilčík

622

M7406

Most cez potok Háj v obci Háj

623

M7415

Most cez potok Kojšov – Veľký Folkmar

624

M7424

Most cez miestny potok – Turzovské kúpele

625

M7439

Most cez rieku Olšavu pred obcou Bohdanovce

626

M7456

Most cez potok Temavka v obci Zbehňov

627

M7480

Most cez potok v obci Kolibabovce

628

M7490

Most cez miestny potok – Kolinovce

629

M7519

Most cez potôčik pred mestom Krompachy

630

M7544

554019- 002 Most cez potok Kopanica pred obcou Malčice

631

M7557

Most cez potok za obcou Jenkovce

632

M7561

Most cez Orechovský potok pred obcou Kristy

633

M7593

Most cez potok Helmec za obcou Stanča

634

M7597

Most cez miestny potok Slatvina

635

M7622

Most cez Záhradný potok za obcou Porostov

636

M7625

Most pri obci Košická Belá (D257)

637

M7630

Most cez potok za obcou Plešivec

638

M7632

553047- 003 Most cez Kopaný jarok pred osadou Nový Majer

639

M7633

Most cez potok v obci Pača

640

M7656

Most cez potok Beňatinský za obcou Choňkovce

641

M7664

Most cez poľný kanál pred obcou Pusté Čemerné

642

M7671

Most cez potok Štítnicky za obcou Roštár

643

M7674

Most cez potok v obci Slanské Nové Mesto

644

M7697

Most cez horský potok pred jazerom

645

M7707

Most cez miestny potok – Letanovce

646

M7730

Most cez miestnu komunikáciu – Hyľov

647

M7745

Most cez potok Helmec za obcou Zemplínsky Branč

648

M7748

Most cez potok v obci Malá Ida

649

M7754

Most pred obcou Obišovce cez Svinku

650

M7783

Most cez kanál pred obcou Oborín

651

M7787

Most cez potok Zábava pred obcou Medzev

652

M7805

Most cez potok Kalužský za obcou Kaluža

653

M7806

Most cez miestny potok za obcou Kecerovské Kostoľany

654

M9490

Most cez potok v obci Jovice

655

M9492

Most na ceste III/050189 pred obcou Sokoľany

656

M9493

Most pred obcou Haniska – nad R4

657

M9551

Most cez potok Medvedie v obci Hnilec

658

M9659

Most cez bezmenný potok za obcou Štítnik

659

M9691

Most v km 7,240 na ceste III/3325 nad diaľnicou D1