Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

od 09/11/2021

do 09/12/2022

II/552 Zemplínske Jastrabie - Oborín most M2774 Obmedzenie

Začiatok obmedzenia Dopravné obmedzenie na ceste II/552 v úseku zemplínske jastrabie – Oborín na moste M 2774. Doprava povolená vozidlám do 7,5 tony a autobusom do 15 ton. Doprava cez náhradné premostenie riadená svetelnou signalizáciou

od 09/11/2021

do 09/12/2022

II/552 Zemplínske Jastrabie - Oborín most M2774 Obmedzenie

Začiatok obmedzenia Dopravné obmedzenie na ceste II/552 v úseku zemplínske jastrabie – Oborín na moste M 2774. Doprava povolená vozidlám do 7,5 tony a autobusom do 15 ton. Doprava cez náhradné premostenie riadená svetelnou signalizáciou

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 18/11/2021

do 18/11/2022

II/555 za obcou Stretava - most M4356 obmedzenie

Z dôvodu rekonštrukcie mosta M4356 na ceste II/555 za obcou Stretava, je v uvedenom úseku úplná dočasná uzávierka cesty / mosta/. Obchádzka je vedená po mostnom provizóriu v blízkosti mosta. Po mostnom provizóriu je povolená premávka pre vozidla do 32 ton. Doprava po je riadená cestnou signalizáciou.

od 18/10/2021

do 31/01/2022

II/552 pred obcou Slanské nové Mesto - čiastočná uzávierka

Na ceste II/552 pred obcou Slanské nové Mesto bude z dôvodu rekonštrukcie priepustu čiastočná uzávierka cesty, premávka bude riadená svetelnou signalizáciou. T: od 18.10.2021 do 01/2022

od 18/10/2021

do 31/01/2022

II/552 pred obcou Slanské nové Mesto - čiastočná uzávierka

Na ceste II/552 pred obcou Slanské nové Mesto bude z dôvodu rekonštrukcie priepustu čiastočná uzávierka cesty, premávka bude riadená svetelnou signalizáciou. T: od 18.10.2021 do 01/2022

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 most M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník - obmedzenie

Na ceste II/552 je osadené mostné provizórium cez rieku Ondava. Most je určený pre vodičov osobnej dopravy, kamióny do 7,5 tony a autobusy s nosnosťou do 15 ton.

od 21/06/2021

do 22/06/2023

II/552 most M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník - obmedzenie

Na ceste II/552 je osadené mostné provizórium cez rieku Ondava. Most je určený pre vodičov osobnej dopravy, kamióny do 7,5 tony a autobusy s nosnosťou do 15 ton.

od 21/06/2021

do 22/06/2021

Obchádzková trasa III/3354 v obci Veľká Lodina - uzávierka

Dnes 21.6.2021 22:00 do 4:00 ráno bude uzavretá cesta na obchádzkovej trase III/3354 v obci Veľká Lodina(pri rodinnom dome Veľká Lodina 10. p.č. 917/8 k.ú. V. Lodina) z dôvodu prác na oprave vodovodu vo vlastníctve VVaK. Počas prác nebude prejazd úsekom možný. Do obce Malá Lodina bude potrebné použiť cestu 547 od Košíc cez Košickú Belú a popri vodnej nádrži Ružín.

od 21/06/2021

do 22/06/2021

Obchádzková trasa III/3354 v obci Veľká Lodina - uzávierka

Dnes 21.6.2021 22:00 do 4:00 ráno bude uzavretá cesta na obchádzkovej trase III/3354 v obci Veľká Lodina(pri rodinnom dome Veľká Lodina 10. p.č. 917/8 k.ú. V. Lodina) z dôvodu prác na oprave vodovodu vo vlastníctve VVaK. Počas prác nebude prejazd úsekom možný. Do obce Malá Lodina bude potrebné použiť cestu 547 od Košíc cez Košickú Belú a popri vodnej nádrži Ružín.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.

od 14/10/2020

do 31/12/2021

III/3420 v intraviláne obce Kluknava - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3420 v intraviláne obce Kluknava (pri kostole), v smere na okresnú hranicu GL/PO je premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu zosuvu krajnice a svahu pod cestou. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Doba obmedzenia – do odvolania.