od 11/04/2024

do 04/07/2024

Úplná uzávierke mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce na ceste III. triedy III/3739 v k.ú. Veľké Raškovce, okres Michalovce

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou
Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 11.04.2024 – 04.07.2024, bez prerušenia
Dĺžka obchádzky : cca 23 km
Popis a určenie obchádzky : Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/552 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste III/3744 cez obec Drahňov do obce Budkovce. Odtiaľ je možné pokračovať na cestu III/3765 smerom na Dúbravku, alebo sa vrátiť po ceste III/3745 do obce Slavkovce a Malé Raškovce. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.
Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

od 11/04/2024

do 04/07/2024

Úplná uzávierke mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce na ceste III. triedy III/3739 v k.ú. Veľké Raškovce, okres Michalovce

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou
Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 11.04.2024 – 04.07.2024, bez prerušenia
Dĺžka obchádzky : cca 23 km
Popis a určenie obchádzky : Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/552 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste III/3744 cez obec Drahňov do obce Budkovce. Odtiaľ je možné pokračovať na cestu III/3765 smerom na Dúbravku, alebo sa vrátiť po ceste III/3745 do obce Slavkovce a Malé Raškovce. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.
Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

od 28/07/2023

do 29/07/2023

MOST M112 CEZ VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN ZA OBCOU MARGECANY – ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Na moste M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany bude od 28.07.2023 od 17:00 hod do 29.07.2023 do 04:00 hod. úplná uzávierka mosta z dôvodu realizácie zaťažovacej skúšky. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.

od 28/07/2023

do 29/07/2023

MOST M112 CEZ VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN ZA OBCOU MARGECANY – ÚPLNÁ UZÁVIERKA

Na moste M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany bude od 28.07.2023 od 17:00 hod do 29.07.2023 do 04:00 hod. úplná uzávierka mosta z dôvodu realizácie zaťažovacej skúšky. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.

od 10/07/2023

do 31/12/2023

III/3757 PRED OBCOU PTRUKŠA - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Pred obcou Ptrukša je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3757 z dôvodu rekonštrukcie mosta M4664. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do decembra 2023.

od 10/07/2023

do 31/12/2023

III/3757 PRED OBCOU PTRUKŠA - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Pred obcou Ptrukša je dočasná čiastočná uzávierka cesty III/3757 z dôvodu rekonštrukcie mosta M4664. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do decembra 2023.

od 12/06/2023

do 31/01/2024

II/552 PRED OBCOU ZEMPLÍNSKY BRANČ - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Pred obcou Zemplínsky Branč v smere od Košíc je dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M5170. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do januára 2024.

od 12/06/2023

do 31/01/2024

II/552 PRED OBCOU ZEMPLÍNSKY BRANČ - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Pred obcou Zemplínsky Branč v smere od Košíc je dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M5170. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery. Obmedzenie na moste je plánované do januára 2024.

od 15/06/2023

do 15/06/2023

II/535 v úseku križovatka II/535 a II/533 (odbočka na Hnilec) – Mlynky časť Rakovec - uzávierka

Dňa 15.6.2023 bude cesta II/535 v úseku križovatka II/535 a II/533 (odbočka na Hnilec) – Mlynky časť Rakovec z dôvodu vývozu drevnej hmoty uzatvorená v uvedených časových intervaloch: 8:30 – 9:00, 9:30 – 10:00, 10:30-11:00. Plná uzávierka cesty bude koordinovaná v spolupráci s políciou.

od 15/06/2023

do 15/06/2023

II/535 v úseku križovatka II/535 a II/533 (odbočka na Hnilec) – Mlynky časť Rakovec - uzávierka

Dňa 15.6.2023 bude cesta II/535 v úseku križovatka II/535 a II/533 (odbočka na Hnilec) – Mlynky časť Rakovec z dôvodu vývozu drevnej hmoty uzatvorená v uvedených časových intervaloch: 8:30 – 9:00, 9:30 – 10:00, 10:30-11:00. Plná uzávierka cesty bude koordinovaná v spolupráci s políciou.

od 01/06/2023

do 31/12/2023

III/3741 most pri obci Zbudza - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3741 pri obci Zbudza je na moste M 1687 čiastočná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta. Prejazd je povolený vozidlám do 12t, autobusom do 15t a vozidlám HaZZ do 27t (jediné vozidlo). Doprava je vedená stredom mosta v jednom zúženom jazdnom pruhu riadená svetelným signalizačným zariadením – semaforom. Obmedzenie na moste je od 06/2023 do doby realizácie rekonštrukcie mosta. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením.

od 01/06/2023

do 31/12/2023

III/3741 most pri obci Zbudza - čiastočné obmedzenie

Na ceste III/3741 pri obci Zbudza je na moste M 1687 čiastočná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta. Prejazd je povolený vozidlám do 12t, autobusom do 15t a vozidlám HaZZ do 27t (jediné vozidlo). Doprava je vedená stredom mosta v jednom zúženom jazdnom pruhu riadená svetelným signalizačným zariadením – semaforom. Obmedzenie na moste je od 06/2023 do doby realizácie rekonštrukcie mosta. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením.