od 24/05/2023

do 30/09/2023

II/552 Stanča - Zemplínska Nová Ves - úplná uzávierka

Na ceste II/552 v úseku Stanča – Zemplínska Nová Ves časť Zemplínsky Klečenov , bude od 24. 05. 2023 do 30. 09. 2023 úplná uzávierka cesty. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.

od 24/05/2023

do 30/09/2023

II/552 Stanča - Zemplínska Nová Ves - úplná uzávierka

Na ceste II/552 v úseku Stanča – Zemplínska Nová Ves časť Zemplínsky Klečenov , bude od 24. 05. 2023 do 30. 09. 2023 úplná uzávierka cesty. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.

od 01/05/2023

do 31/10/2023

II/576 CEZ MIESTNY POTOK V OBCI BOHDANOVCE– ČIASTOČNÉ OBMEDZENIE

Na ceste II/576 cez miestny potok v obci Bohdanovce je na moste M3741 cez miestny potok čiastočná uzávierka. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2023.

od 01/05/2023

do 31/10/2023

II/576 CEZ MIESTNY POTOK V OBCI BOHDANOVCE– ČIASTOČNÉ OBMEDZENIE

Na ceste II/576 cez miestny potok v obci Bohdanovce je na moste M3741 cez miestny potok čiastočná uzávierka. Premávka je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2023.

od 22/05/2023

do 14/10/2023

II/548 ZA OBCOU ŠEMŠA V SMERE NA MALÚ IDU – ČIASTOČNÉ OBMEDZENIE

Na ceste II/548 pri obci Šemša v smere na Malá Ida je na nezaevidovanom moste cez občasný vodný tok čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu riadená svetelným signalizačným zariadením – semaforom. Obmedzenie na moste je plánované do 14.10. 2023.

od 22/05/2023

do 14/10/2023

II/548 ZA OBCOU ŠEMŠA V SMERE NA MALÚ IDU – ČIASTOČNÉ OBMEDZENIE

Na ceste II/548 pri obci Šemša v smere na Malá Ida je na nezaevidovanom moste cez občasný vodný tok čiastočná uzávierka. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu riadená svetelným signalizačným zariadením – semaforom. Obmedzenie na moste je plánované do 14.10. 2023.

od 11/05/2023

do 31/07/2023

III/3352 v obci Kostoľany nad Hornádom - úplná uzávierka cesty

Na ceste III/3352 od križovatky s cestou III/3390 v obci Kostoľany nad Hornádom je od 11.5.2023 úplná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ“. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením po obchádzkových trasách. Obmedzenie je plánované do 07/2023.

od 11/05/2023

do 31/07/2023

III/3352 v obci Kostoľany nad Hornádom - úplná uzávierka cesty

Na ceste III/3352 od križovatky s cestou III/3390 v obci Kostoľany nad Hornádom je od 11.5.2023 úplná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ“. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením po obchádzkových trasách. Obmedzenie je plánované do 07/2023.

od 01/04/2023

do 31/07/2023

II/549 pred obcou Úhorná - čiastočná uzávierka

Na ceste II/549 pred obcou Úhorná v smere od obce Smolník v úseku pri jazere je od 1.4.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 07/2023.

od 01/04/2023

do 31/07/2023

II/549 pred obcou Úhorná - čiastočná uzávierka

Na ceste II/549 pred obcou Úhorná v smere od obce Smolník v úseku pri jazere je od 1.4.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 07/2023.

od 27/02/2023

do 31/03/2023

III/3321 za obcou Sady nad Torysou - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3321 za obcou Sady nad Torysou v smere na obec Košická Polianka je od 27.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 03/2023.

od 27/02/2023

do 31/03/2023

III/3321 za obcou Sady nad Torysou - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3321 za obcou Sady nad Torysou v smere na obec Košická Polianka je od 27.2.2023 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie stavebných prác. Doprava je usmernená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je plánované do konca 03/2023.