Úplná uzávierka mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce na ceste III. triedy III/3739 v k.ú. Veľké Raškovce, okres Michalovce