II/535 v úseku križovatka II/535 a II/533 (odbočka na Hnilec) – Mlynky časť Rakovec – uzávierka