II/549 Kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie – ÚPLNÁ UZÁVIERKA