II/554 – Falkušovce – zniženie najvyššej povolenej rýchlosti