II/576 CEZ MIESTNY POTOK V OBCI BOHDANOVCE– ČIASTOČNÉ OBMEDZENIE