III/3420 v intraviláne obce Kluknava – čiastočné obmedzenie