Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1022128095
Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 329614
Adresa: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 3183,96
Zmluva s ktorou súvisí: 1115/12/2011/SC KSK
Doručené: 19/04/2021
Zverejnené: 21/05/2021