Číslo faktúry: 15242020
Dodávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
IČO: 324451
Adresa: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 132,78
Zmluva s ktorou súvisí: 1128/12/2011/SC KSK
Doručené: 23/03/2021
Zverejnené: 23/04/2021