Číslo faktúry: 170025
Dodávateľ: JANEKO s.r.o.
IČO: 36590134
Adresa: Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
Popis: súvislá oprava cesty III/3367
Cena s DPH (€): 54144,00
Zmluva s ktorou súvisí: 130/06/2017/MO
Doručené: 20/09/2017
Zverejnené: 19/10/2017