Číslo faktúry: 2021142
Dodávateľ: Aqua Spiš plus s.r.o.
IČO: 46321942
Adresa: Rudňany č. 433, 5323 Rudňany
Popis: poplatok za vyjadrenie k PD
Cena s DPH (€): 25,70
Zmluva s ktorou súvisí: 1226/05/2021/SNV
Doručené: 27/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021