Číslo faktúry: 2090190052
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: rekonš. cesty III/3410 - Olšovany
Cena s DPH (€): 167457,62
Zmluva s ktorou súvisí: 213/11/2020/MO
Doručené: 22/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021