Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2100376
Dodávateľ: ABTEX s.r.o.
IČO: 36600377
Adresa: Jenisejská 10, 4012 Košice
Popis: osobné ochranné pracovné prostriedky
Cena s DPH (€): 21,73
Zmluva s ktorou súvisí: 240/11/2018/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/650
Doručené: 10/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021