Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2101069700
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
Adresa: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Popis: práca mzdy a odmeňovanie 2022
Cena s DPH (€): 83,51
Zmluva s ktorou súvisí: 1202/12/2011/SC KSK
Doručené: 21/04/2021
Zverejnené: 30/04/2021