Číslo faktúry: 21015
Dodávateľ: ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.
IČO: 31587411
Adresa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Popis: licencie ORIS
Cena s DPH (€): 4708,37
Zmluva s ktorou súvisí: 001/01/2007/SC KSK
Doručené: 08/04/2021
Zverejnené: 07/05/2021