Číslo faktúry: 21210355
Dodávateľ: VSK Mineral s.r.o.
IČO: 36706311
Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Popis: kamenivo
Cena s DPH (€): 628,06
Zmluva s ktorou súvisí: 153/08/2020/MI
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MI/530
Doručené: 17/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021