Číslo faktúry: 2151007
Dodávateľ: Zemplínska plavebná spoločnosť
IČO: 36179736
Adresa: Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
Popis: zimná údržba
Cena s DPH (€): 1815,00
Zmluva s ktorou súvisí: 17/01/2021/TV
Doručené: 02/03/2021
Zverejnené: 25/03/2021