Číslo faktúry: 322101005
Dodávateľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
IČO: 31356648
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Popis: rekonš. cesty III/3374 - Slivník
Cena s DPH (€): 157747,20
Zmluva s ktorou súvisí: 150/08/2020/TV
Doručené: 08/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021