Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 322101006
Dodávateľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
IČO: 31356648
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Popis: rekonš. cesty III/3374 - Kalša
Cena s DPH (€): 169521,60
Zmluva s ktorou súvisí: 149/08/2020/MO
Doručené: 08/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021